You’re so Venn …

CDK2Ry2WAAAm8P8

Het gerucht gaat dat de tekst van You’re so vain over Mick Jagger gaat, waarmee Carly Simon toentertijd een verhouding had. Nog mooier is het verhaal dat Mick bovendien op de plaat in het achtergrondkoortje meezingt … . Dat laatste klopt in ieder geval.

Venndiagram

Carly simon – You’re So Vain

(Son of a gun)
You walked into the party
Like you were walking onto a yacht
Your hat strategically dipped below one eye
Your scarf it was apricot
You had one eye in the mirror
As you watched yourself gavotte
And all the girls dreamed
That they’d be your partner
They’d be your partner, and….

You’re so vain
You probably think this song is about you
You’re so vain
I’ll bet you think this song is about you
Don’t you? Don’t you?

You had me several years ago
When I was still quite naive
When you said that we made such a pretty pair
And that you would never leave

But you gave away the things you loved
And one of them was me
I had some dreams
They were clouds in my coffee
Clouds in my coffee and….

You’re so vain
You probably think this song is about you
You’re so vain
I’ll bet you think this song is about you
Don’t you? Don’t you? Don’t you?

I had some dreams
They were clouds in my coffee
Clouds in my coffee and….

You’re so vain
You probably think this song is about you
You’re so vain
I’ll bet you think this song is about you
Don’t you? Don’t you?

Well I hear you went up to Saratoga
And your horse naturally won
Then you flew your Lear jet to Nova Scotia
To see the total eclipse of the sun

Well, you’re where you should be all the time
And when you’re not you’re with
Some underworld spy
Or the wife of a close friend
Wife of a close friend, and….

You’re so vain
You probably think this song is about you
You’re so vain
I’ll bet you think this song is about you
Don’t you? Don’t you?

Staking in PO

Het onderwijs stevent af op een enorm lerarentekort. De oorzaak is helder: door lage salarissen en hoge werkdruk is het leraarsberoep onaantrekkelijk geworden. Leraren verlaten het onderwijs, te weinig jongeren kiezen voor de lerarenopleiding. Dat moet anders. Een lagere werkdruk, een eerlijk salaris.

Tot nu toe aarzelen politieke partijen om daar echt werk van te maken. Het PO-front – een uniek en breed samenwerkingsverband van leraren, ondersteunend personeel, directeuren en schoolbesturen – roept daarom op tot actie.

Wij vragen iedereen die zich zorgen maakt over het lerarentekort en de gevolgen daarvan onze petitie te steunen. Ouders, onderwijspersoneel en sympathisanten, teken de petitie!
Wij roepen alle scholen in het primair onderwijs op dinsdag 27 juni het eerste uur de deuren dicht te houden. Actiesuggesties vind je hier!
Wij vragen alle scholen voor dinsdagmiddag 27 juni ten minste twee vertegenwoordigers af te vaardigen naar de manifestatie in Den Haag waar de petitie aan de politiek wordt overhandigd. Kom naar Den Haag! Geef je hier op.

Teken de petitie! Voer actie! Kom naar Den Haag!

Bron

You’re so Venn …

CDK2Ry2WAAAm8P8

Het gerucht gaat dat de tekst van You’re so vain over Mick Jagger gaat, waarmee Carly Simon toentertijd een verhouding had. Nog mooier is het verhaal dat Mick bovendien op de plaat in het achtergrondkoortje meezingt … . Dat laatste klopt in ieder geval.

Carly simon – You’re So Vain

(Son of a gun)
You walked into the party
Like you were walking onto a yacht
Your hat strategically dipped below one eye
Your scarf it was apricot
You had one eye in the mirror
As you watched yourself gavotte
And all the girls dreamed
That they’d be your partner
They’d be your partner, and….

You’re so vain
You probably think this song is about you
You’re so vain
I’ll bet you think this song is about you
Don’t you? Don’t you?

You had me several years ago
When I was still quite naive
When you said that we made such a pretty pair
And that you would never leave

But you gave away the things you loved
And one of them was me
I had some dreams
They were clouds in my coffee
Clouds in my coffee and….

You’re so vain
You probably think this song is about you
You’re so vain
I’ll bet you think this song is about you
Don’t you? Don’t you? Don’t you?

I had some dreams
They were clouds in my coffee
Clouds in my coffee and….

You’re so vain
You probably think this song is about you
You’re so vain
I’ll bet you think this song is about you
Don’t you? Don’t you?

Well I hear you went up to Saratoga
And your horse naturally won
Then you flew your Lear jet to Nova Scotia
To see the total eclipse of the sun

Well, you’re where you should be all the time
And when you’re not you’re with
Some underworld spy
Or the wife of a close friend
Wife of a close friend, and….

You’re so vain
You probably think this song is about you
You’re so vain
I’ll bet you think this song is about you
Don’t you? Don’t you?