Wiswijs krijgt vierde druk

379789001788537_fcovr

Gisteren hadden wij, Fred Pach en ik, een kennismakingsgesprek met Alex van den Berg, onze nieuwe uitgever bij Noordhoff.

De vierde druk van Wiswijs (al meer dan 25.000 van verkocht) staat nu gepland voor augustus 2016 [update: vermoedelijk voorjaar 2018], ruim voor de nieuwe wiskunde-examens de hoogste klassen vo hebben bereikt.

Voor de goede orde: Wiswijs is geen wiskundeboek voor het reguliere 12 – 18-onderwijs, het richt zich op aansluiting met het hoger onderwijs (met name: gammawetenschappen, economie, bedrijfskunde, informatica). Het wordt deels in cursusverband gebruikt (UvA, VU, HvA, …), deels voor zelfstudie.

Ik ga binnenkort ook werken aan een ander boek, voor aansluiting met het bètaonderwijs.

 

 

 

Wiskundeboeken moeten van papier zijn

boeken1Ik ben een warm voorstander van verstandig gebruik van ICT binnen het wiskundeonderwijs. Met ICT is er namelijk veel (meer) mogelijk: video’s, applets, digitale toetsen met automatische feedback, … en dat biedt kansen. Wel eerst goed het kader vaststellen en dat is onderwijs, niet ICT (overigens net zo min als het schoolbord).

Folio

Maar mijn ervaringen van het afgelopen cursusjaar hebben mij gestaafd in mijn opvatting dat er voor het leren van wiskunde voorlopig toch niets gaat boven een folio-uitgave, een boek van papier dus. Dat dan desgewenst aangevuld kan worden met ICT-snoepgoed.

Ik geef privébegeleiding aan aanstaande studenten. Voor deze doelgroep geldt dat ze de wiskunde die nodig is voor hun vervolgstudie ooit wel eens gehad hebben, in het vo, maar dat er vaak flinke hiaten zijn. Regelmatig moet ik zelfs overgaan tot reteaching. Heel soms is het echt alleen maar opfrissen.

Voor deze begeleiding gebruik ik Wiswijs, een door mij (en Fred Pach) geschreven (papieren) boek.

InternetStudenten het internet opgestuurd

Vorig cursusjaar moest bij een aantal kandidaten voor hun vervolgstudie stof behandeld worden die niet in Wiswijs stond, Statistiek.

Ik stuurde hen daarvoor het internet op, waar ik kant-en-klare digitale (en gratis !) modulen gevonden had die deze stof wél bevatten. Vooraf had ik zelf de modulen bekeken en ik vond ze, qua didactiek, aardig bij Wiswijs passen.

fb not likeSlecht ???

Onafhankelijk van elkaar meldden deze studenten mij echter later dat ze deze modulen, in tegenstelling tot Wiswijs, slecht hadden gevonden.

Ik begreep daar eerst weinig van, want ik vond deze modulen op zijn minst redelijk van kwaliteit: de stof werd duidelijk behandeld, er was sprake van een zinnig didactisch model, er stonden genoeg (maar ook weer niet al te veel) opgaven bij, er waren afsluitende toetsen en zo hier en daar waren er zelfs applets.

Navigatie

Navraag bij mijn studenten en, in een later stadium, controle door mijzelf leerde mij dat de onvrede vooral met de navigatie te maken had.

Dit soort studenten moet namelijk makkelijk door de stof heen kunnen springen: van de theorie naar de opgaven, door naar de (antwoorden en) uitwerkingen, weer terug, naar de index, naar pagina’s waar de theorie voor het eerst behandeld wordt, enzovoorts.

OLYMPUS DIGITAL CAMERADat gaat met een papieren boek echt veel handiger dan op het web. Wat Post-it blaadjes op de juiste pagina’s en je zoeft door het boek heen, van voor naar achter en terug, van hoofdstuk naar hoofdstuk, van opgave naar antwoord, ….

Bovendien houd je zo een prima, visueel, overzicht van waar je bent in het boek, je ziet in een oogopslag wat je gedaan hebt en wat je nog moet doen, enzovoorts.

800px-Google_Glass_detailGoogle Glass + QR-code

Met de huidige stand der techniek zal ik mijn studenten dus niet meer zo snel naar het internet verwijzen, behalve dan voor aanvullend materiaal.

Pas als iedereen een Google Glass heeft o.i.d. en er op pagina’s in een digitaal boek gewerkt wordt met QR-codes of zo, zal ik mijn keuze heroverwegen. Papier (voorlopig) hier!

Nieuw wiskundeboek in de maak: BètaBrug Wiskunde

BètaBrug_WiskundeVandaag is de aftrap verricht voor een nieuwe productie, een nieuw wiskundeboek. Ik had namelijk vanmorgen een prettig gesprek met een vertegenwoordiging van de CCvW, de commissie die, namens de gezamenlijke universiteiten, verantwoordelijk is voor het afnemen van voortentamens.

Het boek dat ik ga schrijven wordt een vervolg op een eerder boek, Wiswijs. Dat was inhoudelijk vooral een basisboek Wiskunde (zeg maar: onderbouw voortgezet onderwijs), met in de Appendices flinke uitlopers vwo Wiskunde A. Er zijn er inmiddels meer dan 25.000 van verkocht.

Het nieuwe boek zorgt voor de aansluiting naar de bèta- en de technische opleidingen in het hoger onderwijs (hbo en universiteit). De werktitel is dan ook BètaBrug Wiskunde en het boek zal worden uitgegeven bij de gerenommeerde uitgeverij Wisc. Dat wil zeggen: door mijzelf ;-).

Voor volwassenen

Het wordt géén boek voor het puberonderwijs, het wordt een boek voor volwassenen. Doelgroepen zijn bijvoorbeeld:

  • a.s. studenten die zich, al dan niet in cursusverband, voorbereiden op een voortentamen vwo Wiskunde B;
  • a.s. studenten die na mbo of havo het bèta-technische hbo in willen stromen;
  • ‘late roepingen’ die op latere leeftijd willen gaan studeren;
  • a.s. studenten die aan de Open Universiteit een bèta-technische cursus of opleiding willen gaan doen (denk aan: informatica);
  • bachelorstudenten aan een tweedegraads lerarenopleiding Wiskunde (kennisbasis Wiskunde).
Calculus-boek

Als ik de inhoud in één woord zou moeten omschrijven zou ik het boek in wording een Calculus-boek willen noemen.

Wat in Wiswijs staat is de kennis waarop zal worden voortgebouwd. Ik denk momenteel aan de volgende hoofdstukken voor BètaBrug Wiskunde:

Ik richt mij bij het schrijven op de de nieuwe examenprogramma’s WiskundeB in het vo (havo: eerste eindexamens in 2017, vwo: 2018), maar voel me daar niet aan gebonden. Het wordt immers geen 12-18-boek. Informatie over deze nieuwe examenprogramma’s vindt u hier.

Het daadwerkelijke werken aan het boek is najaar 2017 begonnen. Er moet namelijk tegelijk ook nog een nieuwe druk van Wiswijs komen.

Maand van de ronde getallen

stork_03[2]Het is deze dagen goed raak, waar het het behalen van mijlpalen betreft. Wiskundig gesproken is er overigens pas wat aan de hand zolang we met de 10 als getalbasis blijven werken.

25.000

Maar het heeft toch wel wat: 100 volgers op twitter. Bovendien werd deze website (inmiddels meer dan) 10.000 keer bezocht. En dan nu dinsdag: er zijn dan 25.000 exemplaren van mijn (en Fred Pach‘s) wiskundeboek Wiswijs verkocht! Dat laatste gaan we (uitgever, auteurs, tafeldames) vieren in café-restaurant Stork, een visrestaurant, waar ik vanaf mijn huis binnen 5 minuten zou kunnen zijn als ik het drukbevaren IJ zou durven overzwemmen. Ik verheug mij nu al op de fruits de mer!

Begin

De kiem voor Wiswijs is al lang geleden ontsproten, in mijn studententijd. Toen hielp ik mijn zusje bij het behalen van haar Colloquium Doctum voor wiskunde. Haar was, ter voorbereiding, een boek voorgeschreven met in de titel iets als Geprogrammeerde Instructie. Ik was toentertijd nog niet zo heel erg bezig met de wiskundedidactiek. Maar ik wist één ding al wél zeker: zoals het in dit boek ging, moest het in ieder geval niet: geen onbegrepen trucjes, maar begrip en inzicht, daar zou het om moeten draaien bij goed wiskundeonderwijs.

Gedachtegoed

Via Wiswijs hebben wij (medeauteur Fred Pach en ik) geprobeerd ons gedachtegoed te vertalen in concreet leermateriaal. Wiswijs is geen regulier boek voor het voortgezet onderwijs, de doelgroep is ook betrekkelijk klein: mensen die, vaak op latere leeftijd en voor een deel via zelfstudie, het wiskundegat proberen te dichten tussen dat VO en het hoger onderwijs.

Trots

Het vervult mij met trots dat, over de jaren heen, 25.000 mensen Wiswijs aangeschaft hebben! De omzet per jaar ligt niet zo heel erg hoog, maar Wiswijs is een blijvertje gebleken.

Wij denken, in overleg met uitgever Noordhoff, er nu over om het boek wat uit te breiden en daarmee een ander boek, waarvan ik geconstateerd heb dat het didactisch niet deugt, het Basisboek Wiskunde van o.a. Jan van der Craats, uit de markt de drukken. Als oefenboek, met allemaal dezelfde sommetjes, is dit Basisboek overigens wél geschikt. Maar met begrip en inzicht heeft het helaas erg weinig te maken. Jan, eat your heart out!