Tekort aan wiskundeleraren t/m 2027

In een artikel in het Parool (over een nieuwe lerarenopleiding aan de HvA, speciaal voor vluchtelingen, om ervaren wis-, natuur- en scheikundedocenten onder hen klaar te stomen om op Nederlandse scholen les te geven) zat de figuur links verborgen.

Of deze zestien nieuwe leraren het lerarentekort zullen kunnen wegwerken is wel de vraag (waar ikzelf het antwoord wel op weet …)

Percentage bevoegd gegeven lessen Wiskunde, 2015

Als u, zoals ik, op Twitter(deck) de hashtag Wiskunde continue open heeft staan, dan is het geen nieuws voor u: er is een flink tekort aan bevoegde wiskundeleraren in het voortgezet onderwijs. En dat tekort wordt de komende jaren alleen maar groter, vanwege de babyboomgeneratie die met pensioen gaat.

Vandaag kwam hierover recent dit IPTO-rapport uit, dat vandaag aan de Tweede Kamer is aangeboden.

Voor het vak Wiskunde staan hieronder de percentages bevoegd gegeven lessen (teldatum: 1 oktober 2015). Hiernaast bestaan – uiteraard – de categorieen onbevoegd en de, wat mistige, benoembaar. Voor details: raadpleeg het rapport. Ik ben in dit geval voor Wiskunde wat minder optimistisch dan Staatssecretaris Dekker in zijn begeleidende brief.

  Wiskunde
Vmbo 73,80%
Havo 80,80%
Vwo 89,70%
Combinaties 81,30%
Totaal 80,20%
Bevoegdheid rekenen?

Hierover kan ik kort zijn: er bestaat geen aparte bevoegdheid voor lesgeven in het rekenonderwijs. Ik verbaas me over het grote percentage (bevoegde/benoembare) leraren Nederlands dat dat vak geeft. In het rapport vind ik deze tabel met onderschrift:

Met een willekeurige andere lerarenopleiding kun je ook bevoegd worden voor het geven van rekenen. De lerarenopleiding moet dan aangevuld worden met het vak Rekenen (zoals dat wordt aangeboden bij de lerarenopleiding Wiskunde), of: als de bevoegdheid in een ander vak is aangevuld met een post-hbo traject Rekendidactiek, gebaseerd op het raamwerk scholing en nascholing rekendocent vo/mbo. Dat laatste moet dan blijken uit een aantekening op het getuigschrift respectievelijk uit een certificaat.

Wist U dat Art Garfunkel …

eb30a40e4268e198c64840a74d3d6a6c… van het wereldberoemde duo Simon & Garfunkel vandaag jarig is?

En dat hij een Masterdiploma in de Wiskunde bezit en een tijd lang wiskundelessen gaf aan de Litchfield Preparatory School in Connecticut ? Hij schijnt ook nog met een PhD in Mathematics Education begonnen te zijn, maar of hij de daarbij behorende titel behaald heeft is mij onbekend.

Momenteel maken beide elementen van het duo elkaar (weer) voor rotte vis uit. Heel jammer, want ik maak graag nog eens een concert van hen mee in Central Park, New York.

Verbijstering over Niet-Euclidische Meetkunde

2015 - 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik ben meer een man van de Algebra en Analyse dan van de Meetkunde, zeker als die laatste discipline de derde dimensie induikt. Maar het was toch voor mij een reusachtige eyeopener toen bleek dat als je die Meetkunde maar wat anders definieert, je ineens ook heel andere meetkundige eigenschappen krijgt.

Zo had ik op school netjes geleerd dat de som van de hoeken van een driehoek altijd 180° is. En dat bleek, eenmaal op de universiteit aanbeland, helemaal niet te kloppen! Die som kon ook meer, of juist minder, dan die 180° zijn als je een van Euclides vijf postulaten maar liet vallen.

De Wiskunde was ineens niet zo dichtgetimmerd meer voor mij. Het werd een wereld die je zelf, met je eigen gedachten, kon construeren, niet louter de wereld van wijze leraren.

Hier vindt u wat meer over deze Niet- Euclidische Meetkunde