Je bent een rund als je denkt dat je zonder Wiskunde kunt

Dropping_mathWiskunde is momenteel voor verreweg de meeste profielen in het havo/vwo een verplicht vak.

Dat lijkt me een goede zaak, mede omdat er hier in Nederland een heel pallet is van verschillende wiskundevakken, waaruit een leerling kan kiezen (A, B, C, D).

82?

Bijgaande afbeelding plukte ik van het Google+-netwerk. Die 82 beroepen op de poster lijken me overigens nog maar een kleine afspiegeling van alle beroepen waarvoor de toegang afgesloten is voor wie geen Wiskunde kiest. Bedenk ook: in Canada of de USA kunnen leerlingen meestal niet die Wiskunde kiezen die bij hun vervolgopleiding hoort. Nederlandse scholieren boffen, al zullen ze dat vaak zelf niet eens beseffen.

En ik heb het hier nog niet eens over de bijdrage die Wiskunde kan leveren aan de vorming van een kritische burger, die zich bijvoorbeeld niet laat bedonderen door LiegGrafieken.