Openingsbeelden tv in vroeger tijden


Dit was vroeger het openingsbeeld bij uitzendingen van de RTF, de (niet meer bestaande) Radiodiffusion Télévision Française .

Maar hoe werd zoiets gemaakt, in de tijd dat computeranimaties niet of nauwelijks bestonden? Wel zo:


Waarmee we weer terug zijn bij een vorig blogbericht over hyperboloïden.

Bron

Wiskundehaat op tv

We zullen de idiote aankondiging van deze uitzending maar voor lief nemen. Wie giskunde en cijferleer als synoniemen gebruikt voor Wiskunde, kan ik niet serieus nemen. En nog minder serieus neem ik de journalist (als je een schrijver van stukjes in de VPRO-gids tenminste zo kunt noemen) die ieder die gewoon van het vak houdt uitmaakt voor wiskundefetisjist. Dat is domheid in het kwadraat, nee, tot de macht n, waarbij n >> 2.

Wat ben ik blij dat er in Nederland steeds meer bèta’s komen (met name onder meisjes), die zullen – eenmaal journalist – gelukkig niet met die armzalige cliché’s over wiskunde en wiskundedocenten aankomen! Deze worden door de schrijver in de schoenen geschoven van “de grote groep wiskundehaters”, maar iedere lezer van het stukje zal begrijpen wie hier eigenlijk aan het woord is.

Neemt niet weg dat er – u zult verbaasd zijn – mensen zijn die wiskunde haten! Deze week woensdag wordt een documentaire daarover getoond op Arte, een voor de meesten hier wat obscure zender. Franse productie met Duits eroverheen.

Ik verhuis naar Iran !

In een column van de door mij gewaardeerde Volkskrant-journalist Thomas Erdbrink, woonachtig in Iran, heeft hij het over het programma-aanbod op tv daar. Dat schijnt volledig door politici geregisseerd te worden, geen prettig idee.

Maar bij deze passage veerde ik op en dacht: ik vertrek, en wel onmiddellijk!

Waar de rest van de wereld kan kiezen uit een uitgebreid televisiemenu, zendt de staats-tv op primetime programma’s uit over wiskundevraagstukken.

Wat een heerlijk vooruitzicht! Wij zien hier in Nederland namelijk zelden of nooit wiskunde op tv, zelfs niet in de kleine uurtjes. En als er al eens een wiskundige op de buis te zien valt, dan zegt Matthijs na de eerste zin: “Ik begrijp er nu al niets van, maar gaat u vooral door, Professor.”

Geregisseerd door alfa’s en gamma’s

Dat Erdbink geen bèta is, net als bijna al zijn collegae, blijkt wel uit een volgende alinea in zijn stuk.

De zes zenders zijn een afspiegeling van een samenleving waar de Iraanse leiders van dromen. Vroom, volgzaam en met een voorliefde voor de exacte vakken.

Wie gaat het er met mij mee? Weg uit dit land waar alfa’s en gamma’s de media regisseren!