Metrische Uren

?????????
?????????

Ben Orlin, een wiskundeleraar uit Birmingham (UK), die al eerder het verschil uiteenzette tussen het Engels in de UK en in de USA, pleit in dit blogbericht hartstochtelijk en lachend voor de invoering van metric (metrische) time. Misschien dat zijn verhuizing – hij woonde eerst in California, USA – daarbij een rol speelt: zoals bekend houden Amerikanen er een voor de rest van de wereld onbegrijpelijk maatsysteem op na, van miles, feet, yards, inches en meer van die onzin. Weg daarmee en weg met andere crap, zal hij misschien gedacht hebben.

Hij wil nu kennelijk ook de tijdmeting maar eens aanpassen en geeft hiervoor in zijn bericht een aantal argumenten. Daarnaast schets hij de consequenties van zo’n verandering.

Op zijn blog ontspint zich nu een heftige discussie tussen voor – en tegenstanders van zo’n wijziging, leuk om te lezen. Zo pleit een van de deelnemers ervoor om nu direct ook maar verder te gaan: waarom 7 dagen in een week, dat zouden er 10 moeten worden  …

Deci-uur and the like

Wat Ben merkwaardigerwijze niet noemt is dat zo’n verandering de tijdsaanduiding zou kunnen vereenvoudigen: zo zouden milli-uren (μu), centi-uren, deci-uren en dergelijke hun intrede kunnen doen. En de andere kant op: deca-uren, hecto-uren, …

Het idee is overigens niet nieuw, zoals een van de discussianten opmerkt: na de Franse Revolutie schijnt er een poging tot invoering van dit systeem gedaan te zijn.

 

Met dank aan @Wiskundelessen voor deze tip.