#LiegGrafiek van Week 49

UK, Conservative Party
UK, Conservative Party

Dit keer maar eens een heel eenvoudige #LiegGrafiek van de Week. Allereerst omdat er gisteren iemand is overleden, die voor mij en vele anderen een echte held was en ook nog is.

Op de tweede plaats kan ik met deze keuze misschien wat duidelijker maken wat er met het begrip Lie Factor bedoeld wordt. Om niet te liegen moet in ieder geval voldaan zijn aan de volgende eis:

The representation of numbers, as physically measured on the surface of the graphic itself, should be directly proportional to the quantities represented.
[Tufte, 1991]

Hieraan wordt hier volstrekt niet voldaan. Hier gebeurt namelijk iets wat veel vaker voorkomt: een flink deel van de staven is gewoon weggelaten. Bij grafieken komt dit ook voor, in een variant: de y-as begint dan niet bij 0. Consequentie in het onderhavige geval is dat Employment veel meer lijkt te stijgen dan in werkelijkheid het geval is. Dat beeld zal de Britse Conservatives zeker niet onwelgevallig zijn.

Deze LiegGrafiek kwam viavia tot mij. De oorspronkelijke bron lijkt Kaya Burgess van de Times te zijn. Maar ik ga nu nog maar even niet internationaal, dus de prijswinnaar van deze week is Jerry Vermanen (@JerryVermanen), mijn laatste Nederlandse verbindingsschakel.

Een volger van deze Kaya Burgess gaf met dezelfde gegevens overigens de juiste voorstelling van zaken:

Jim Smith
Jim Smith

Cholera en staafdiagrammen

Cholera_staafdiagramDe Engelse dokter John Snow was een van de eerste personen die systematisch epidemiologisch onderzoek deed (in 1854) door staafdiagrammen aan geografische gegevens – in zijn geval: de plattegrond van Londen – te koppelen.

Cholera was in die tijd een verschrikkelijke ziekte, waardoor de bevolking van een gebied in korte tijd gedecimeerd kon worden. In 1854 gebeurde dat in de Londense wijk Soho. In de eerste week van Snows onderzoek bezweken ruim 500 inwoners aan de ziekte.

De meeste medici (waaronder de bekende Florence Nightingale) dachten in die tijd dat de ziekte werd overgedragen door infectie via de lucht. Snow dacht, op intuïtie, dat het iets met water te maken zou hebben.

Hij woonde zelf in de wijk en ging op huisbezoek om een verband te leggen tussen menselijk gedrag en de cholera. Per adres bracht hij vervolgens via staafdiagrammen – bestaande uit een stapel doodskisten – in kaart waar precies de doden waren gevallen. Zie de kaart hierboven. Zo kwam hij op het idee dat een veel gebruikte openbare waterpomp wel eens de bron van besmetting zou kunnen zijn. De stippellijn op de kaart omsluit het gebied waar de mensen wonen waarvoor deze pomp de dichtstbijzijnde watervoorziening was.

Toen bleek dat in een werkhuis in het gebied, waar honderden mensen woonden, helemaal niemand door de ziekte getroffen was én bleek dat dit huis een eigen watervoorziening had, was dit een bevestiging van zijn theorie. Na presentatie van de resultaten van zijn onderzoek werd de zwengel van de pomp verwijderd, waarmee er direct een einde kwam aan deze uitbraak.

Het verhaal staat uitgebreider en mooier beschreven in het boek dat ik momenteel ademloos aan het lezen ben: Op de Kaart (On the Map), van Simon Garfield.

broadstreetpumpplaque