De slingertijd van een slinger is evenredig met …

de wortel uit de slingerlengte (in meter) (en niet afhankelijk van de massa die eraan hangt). Met dank aan Christiaan Huygens.

Slingerbeweging

image_thumb[8]Je kunt erover twisten of dit nu Natuurkunde of juist Wiskunde is, maar er zit in ieder geval Wiskunde in de formule die bepaalt hoe lang de slingertijd T van een slinger is.

Daaraan ziet u onmiddellijk dat deze helemaal niet afhangt van het gewichtje dat (natuurkundigen: de massa die) u gebruikt. De enige variabele die er toe doet is l, de lengte van de slinger. G is een constante, de gravitatieconstante.

Wilt u even enthousiaste reacties als bij de kinderen in het filmpje hierboven genereren, dan zult u elke slinger dus een andere lengte moeten geven. Meer details over deze leuke proef vindt u hier. U kunt ook nog een uitstapje maken naar het begrip golf(beweging).

Bron