Waarom we een Rekentoets Zouden Moeten Invoeren, Deel 85

Ik heb nog nooit naar dit tv-programma gekeken. Maar beweert de schrijver van dit stukje nu dat alles gewoon bij het oude is gebleven? Een bocht van 360 graden? Saai, hoor.

Wat is er werkelijk aan de hand?

Bron

Eerdere afleveringen in deze serie

 

Waarom we een Rekentoets Zouden Moeten Invoeren, Deel 84

Bron

Eerdere afleveringen in deze serie

Wat (vage) beelden van deze Olympische Spelen (Los Angeles):

Rekenen onderdeel eindexamen alle schoolsoorten

Vandaag werden door de overheid de resultaten van de rekentoets 2017 gepubliceerd per school. 

Hier een (door mij) flink ingekorte versie (Excel). Hierin kan gesorteerd en gefilterd worden.

 

Middelbare scholen hebben in 2017 gemiddeld betere resultaten behaald met hun rekenonderwijs dan in 2016. Alle schoolsoorten en leerwegen laten verbeterde resultaten zien. Er blijven verschillen bestaan tussen scholen.

In de toelichting lezen we ook:

Transitiefase rekenen

Scholen hebben de afgelopen jaren hard gewerkt aan het verbeteren van het rekenonderwijs. Het is belangrijk dat de opgebouwde expertise en de energie die scholen hebben gestoken in het verbeteren van hun rekenonderwijs behouden blijft. Rekenen is en blijft belangrijk om deze reden werkt de minister, samen met belanghebbenden en experts in het onderwijs, aan een oplossing om rekenen op de korte termijn onderdeel te laten zijn van het eindexamen in alle schoolsoorten. Hierover heeft de minister de scholen geïnformeerd via een brief in december 2017.

In het voorjaar van 2018 worden scholen over de verdere invulling en het tijdpad van deze oplossing geïnformeerd.

Bron

Nieuw perspectief

Vandaag (7 maart 2018) verscheen ook dit rapport:

een-nieuw-perspectief-voor-rekenen-in-het-voortgezet-onderwijs

Bron

Dan ook nog dit

Waarom we een Rekentoets Zouden Moeten Invoeren, Deel 78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dus 85.311.000.000 kilo aan haringen per jaar? Dus een Nederlander eet zo’n 5000 kilo haring per jaar (in 2014 aten we in totaal zo’n 76 miljoen haringen, dus zo’n vijf per persoon) ? Lijkt mij sterk, ook al wordt 90% van de vangst verwerkt tot vismeel. Ik vermoed dat er weer eens wat met de nullen mis is gegaan (of met de punt/komma voor scheiding duizendtallen).

PS De meeste buitenlanders houden niet zo van haring (Duitsers en Belgen vormen een uitzondering op de regel):

Bron

Eerdere afleveringen in deze serie