Leerroutes rekenen vmbo-b/k

SLO heeft leerroutes voor taal en rekenen ontwikkeld om vmbo-scholen te ondersteunen. Leerlingen die het vmbo afsluiten, dienen referentieniveau 2F te beheersen. Maar een deel van de (met name vmbo-bb en -kb)leerlingen heeft moeite dit te behalen. Zij komen het vmbo binnen met een niveau onder 1F en dienen in vier jaar tijd het vereiste eindniveau 2F te bereiken. De leerroutes hebben als doel om vmbo-b/k leerlingen met een achterstand op taal en/of rekenen een optimale weg te laten afleggen om niveau 2F te halen. Doelgericht werken en maatwerk zijn hierbij noodzakelijk.

Hier leest u meer.

passende-perspectieven-leerroutes-rekenen-vmbo-bbkb

Als ik nu eens @SanderDekker was … deel 7

ANP
ANP

 

 

 

 

 

 

Met Hemelvaart verscheen het rapport Bosker over de rekentoets. Onze staatssecretaris komt binnenkort met een reactie en, na bespreking in de Tweede Kamer (18 juni), zullen er ook vast beleidsmaatregelen volgen.

Ik laat deze dagen zien wat ik zelf zou doen als ik de heer Dekker was. Daarbij probeer ik uiteraard zo veel mogelijk aan te sluiten bij de (vijf) adviezen van de Commissie Bosker. Daar waar ik van mening verschil zal ik dat duidelijk aangeven. Dit is alweer deel 7 van deze serie.

Advies 4

Leg de referentiecesuur voorlopig niet vast.

Over dit advies had ik het gisteren al. Ik kondigde aan dat ik met een alternatief voorstel zou komen. De hoogte van een lat (cesuur) kun je namelijk beter niet aanpassen, ook niet tijdelijk. Daarmee zou je namelijk de kracht van de Referentiekaders ondergraven. Wat valt er nog te refereren als je die lat het ene jaar op hoogte x legt en het volgende jaar op hoogte y?

Volgens het advies van de Commissie wordt de rekentoets volgens schema ingevoerd. Dat herhaalt zij in haar rapport een paar maal, in verschillende bewoordingen, dus ik ga ervan uit dat dit een belangrijk advies is, ook al komt het niet voor in het lijstje van vijf adviezen (zie onderaan). Ik noem het Advies 0.

Dat er invoeringsproblemen zijn constateert de Commissie ook en zij stelt dat de huidige lichting leerlingen daar niet de dupe van mag worden. Dat ben ik met haar eens, maar niet met het daarmee samenhangende advies.

Slaag/zakregeling

De komende twee jaar (nu eigenlijk nog maar een jaar) is de rekentoets een verplicht onderdeel van  het vo-examen, maar telt het behaalde cijfer nog niet mee in de slaag/zakregeling.

Maar dan wordt het volgens de plannen ook menens: met een 4 of minder voor de rekentoets haal je het eindexamen niet, wat je andere resultaten ook mogen zijn. Het is de vraag – en ook mijn vraag – of dat in de huidige situatie niet wat te fors is. Ik stel dan ook voor om vanaf dan het rekentoetscijfer tijdelijk buiten de kernvakkenregeling te houden: het cijfer telt wel mee, maar niet zo zwaar als in deze regeling. Na een van te voren vastgelegde periode komt de rekentoets alsnog in de kernvakkenregeling.

Geen aparte rekentoets voor vmbo-bb

Het niveau 2F geldt voor alle richtingen binnen het vmbo, inclusief vmbo-bb. Dat is ook zo in de wet vastgelegd. Omdat leerlingen in het vmbo-bb extra veel moeilijkheden hadden met de pilotrekentoetsen wil men nu voor deze richting een andere, makkelijker, rekentoets maken. Ik vind dat geen goed idee: 2F is immers 2F.

Ik begrijp best dat er voor deze categorie leerlingen iets moet gebeuren, maar áls je constateert dat de lat voor vmbo-bb inderdaad te hoog ligt, dan kun je mijns inziens niets anders doen dan een nieuw referentieniveau invoeren, 1,5F of zo ;-).

Wat is er met de S gebeurd?

In het PO is het niveau 1S (met de S van Streefniveau) volgens mijn informatie nog springlevend. Maar in vo en mbo lijken de niveaus 2S en 3S uit het zicht verdwenen. Dat is extra jammer, omdat de politiek vindt dat excellentie meer beloond moet gaan worden. En die S-niveaus kunnen nu juist dat beetje extra bieden!

Ik kan mij goed voorstellen dat de prioriteit nu even ligt bij de F-niveaus (met de F van Fundamenteel) en dat je als overheid eerst wilt dat deze goed ingevoerd worden. Maar ik zou na die fase graag zien dat die S-niveaus weer in beeld komen. Waarom staan ze anders in de Referentieniveaus?

Met deze wens loop ik vooruit op mijn commentaar op Advies 5. Dat komt volgende week.

Schreeuwende_koppen