LiegGrafiek van Week 14

Fox News; 31 maart 2014
Fox News; 31 maart 2014

Liefactor

De mate van liegen kan soms in een getal worden uitgedrukt, de liefactor.

Huiswerk: bepaal van de staafdiagrammen hierboven de liefactor. Het diagram is afkomstig van de Amerikaanse zender Fox en suggereert dat er nog een reuzensprong nodig is, om ervoor te zorgen dat het aantal inschrijvingen voor Obamacare op het gewenste niveau komt.

De rode lijntjes tekenen de staafjes in het geval de verticale as – zoals het hier hoort – gewoon bij 0 zou beginnen. Dan ogen de verschillen aanzienlijk kleiner … . De zender is duidelijk geen Obamafan en kent een lange traditie van dit soort LiegGrafieken.

Overzicht

Zoals ik vorige week al schreef geef ik deze keer een kort overzicht van de soorten LiegGrafieken die tot op heden in deze serie geplaatst werden.

Wilt u een zo eenvoudig mogelijke toegang tot alle LiegGrafieken die ik in het afgelopen half jaar gepubliceerd heb, dan kunt u het beste op LiegGrafiek zoeken, in het zoekveld op de balk rechts of met Google.

Y-as begint niet bij 0

We hebben sinds 18 oktober, toen ik de eerste LiegGrafiek plaatste, verschillende (staaf)diagrammen met een flinke liefactor gezien. Dat kun je bereiken door de y-as niet bij 0 te laten beginnen. Hetzelfde geldt voor grafieken, waarbij het dan niet om oppervlaktes van staafjes gaat die liegen, maar om lengtes van lijnstukken.

13D

Je kunt ook een aardige liefactor krijgen door een diagram in perspectief te tonen, zoals Steve Jobs hiernaast doet. Zie het bijbehorende stukje.

Elastieken assen

Liegen lukt ook door te sjoemelen met een van de assen: indrukken of juist oprekken, afhankelijk van welk effect je wilt bereiken. Zo kun je bijvoorbeeld zaken als stijgen en dalen overdramatiseren. Iets subtieler is het gebruik van ongebruikelijke schaalverdelingen, zoals een logaritmische.

Gewoon fout

Gewoon fout is het wanneer je een van de assen onregelmatig gaat indelen. Een tragisch dieptepunt daarvan zagen we vorige week.

Tumblr_photoOok gewoon fout is het, als je in cirkeldiagrammen, of wat daar voor doorgaat, hoeken niet laat corresponderen met de bijbehorende percentages. In het plaatje hiernaast is overigens wel meer mis.

 

 

Volkskant; 19 maart 2014
Volkskant; 19 maart 2014

Cijfermateriaal deugt niet

Er werden wel meer LiegGrafieken geplaatst, bijvoorbeeld die waarvan het cijfermateriaal áchter het plaatje niet deugde. In het vervolg dingen deze echter niet meer mee naar de prijs LiegGrafiek van de Week. Het gaat in deze rubriek immers om het plaatje zélf en niet om de methodiek e.d.

Samen geen 100%

En diagrammen waarvan de percentages opgeteld boven of onder de 100% uitkomen plaats ik in principe ook niet meer, dat betreft gewoon een fout in elementair rekenen.

Winnaar van de week

Marc van Zanten (@marcvzanten) is winnaar van deze week, al kreeg hij deze LiegGrafiek weer via iemand anders: @ddmeyer.

slide-1-728Naschrift

In bovenstaand overzicht ontbreekt eigenlijk nog een soort. Daar besteedde ik namelijk al veel eerder aandacht aan, toen ik nog niet gestart was met deze serie. Volgende week meer hierover.

En denk eraan: blijf LiegGrafieken insturen!

2014-04-03

#LiegGrafiek van Week 51

BaT3JHkIgAAccGZ
Elsevier

De laatste van 2013 en – ik geef het ruiterlijk toe – een vluggertje. Deze #LiegGrafiek doet hetzelfde als een eerder gepubliceerde: slechts opleuken, en dan nog verkeerd ook.

De Lie Factor is niet eens zo heel erg hoog, maar wat die trui in de illustratie voor meerwaarde heeft ontgaat mij totaal. Het ontbreken van de vraagstelling in het onderzoek [?] helpt ook niet echt.

Tip

Even een tip, voor het geval u die Lie Factor nu zelf zou willen bepalen. Ik bepaal – natuurkunde gestudeerd, geen wiskunde – de oppervlaktes niet door moeizaam integreren of zo. Ik druk de afbeelding op dikker papier af, knip de onderdelen van de figuur uit, en weeg deze vervolgens met een heel nauwkeurige weegschaal.

Hier nog niet behandelde leugens welkom

In 2014 ga ik weer verder met deze rubriek. #LiegGrafieken zijn dus weer van harte welkom, vooral die met leugens die tot op heden nog niet behandeld werden!

Ik geef hier maar niet het obligate jaaroverzicht. Door gebruik van de zoekterm LiegGrafiek vindt u hier (rechtsboven) immers alles!

Winnaar

Tja, ik wilde dat ik deze hier zou kunnen vermelden. Maar … ik ben de naam in mijn archieven kwijt geraakt en heb nu echt geen tijd om verder te zoeken. Mijn excuses! Kan de indiener zich misschien bij mij melden, dan krijgt hij/zij in 2014 de eer die hem/haar toekomt!

Naschrift

De winnaar is inmiddels bekend: Joost Meijer (@jmeij). Gefeliciteerd!

Zo’n beetje alles wat er met een #grafiek mis kan gaan

Volkskrant; 17-09-2013
Volkskrant; 17-09-2013

…, gáát vanmorgen ook mis in de #Volkskrant. En dat bij een hoopvol bericht, waarin wordt beschreven hoe een project in India (provincie Bihar) waarbinnen aan meisjes gratis fietsen ter beschikking werden gesteld zo’n positieve bijdrage had op hun schoolbezoek.

Hulde voor de tekenaar! Nauwelijks grootheden, geen eenheden, zelfs geen schaalverdeling. Heel knap. Zelfs wordt niet duidelijk of het langs de verticale as (‘Inschrijvingen’) om aantallen of percentages gaat. De tekst in de krant eromheen biedt overigens ook geen aanknopingspunten.

De enige echte uitglijder is dat de vormgever zo’n overduidelijke bron vermeldt.

Is het u, zelfs met bovenstaande grafiek, echt nog niet duidelijk geworden waar het om draaide, lees dan maar hier.

#Modus, #mediaan, #procent in één zin #regeerakkoord

Pagina 4 regeerakkoord:

Op grond van de effecten van het regeerakkoord (inclusief basispad) stijgt de mediane koopkracht van mensen met een inkomen tot modaal met gemiddeld 0,2 procent per jaar. De mediane koopkracht van mensen met meer dan drie keer modaal daalt met gemiddeld 0,6 procent per jaar.

Zonder wiskunde geen mondig burgerschap!