Periodiek Systeem in plaatjes

Elements_Pics_11x8.5

 

OK, OK, OK, het is geen Wiskunde, al komt daar bij chemisch rekenen natuurlijk wel het een en ander van langs (molariteit, dichtheid, reactierekenen, pH, …). Maar ik vond deze figuur zo aardig, dat ik hem hier toch opneem! Bij elk element staat namelijk ook met een symbool aangegeven waar het in de natuur voorkomt dan wel waar het voor gebruikt wordt.

In de figuur hieronder staat, behalve dat symbool, ook nog een tekstje. Een van de knoppen onderaan zorgt voor vergroting.

Elements_Pics+Words_11x8.5

 

Bron

Periodiek systeem in beelden

Maar heel zelden besteed ik hier aandacht aan Scheikunde. Al had ik op mijn eindexamen een 9 voor het vak, echte liefde is het nooit geworden: te veel stampwerk (LiBeBCNOFNeNaMgAlSiPSClAr) en (doodeenvoudig) rekenwerk om reactievergelijkingen kloppend te maken, te weinig om te begrijpen. Gelukkig is het vak de laatste jaren wel wat meer een echt bètavak geworden, minder getover, meer begrip.

Maar dit Periodiek systeem vind ik te leuk om u te onthouden. Klikken voor vergroting.

Bron