Gerard Reve en oneindig


Uit wiskundig oogpunt is er wel iets tegen deze zienswijze in te brengen. In het citaat hieronder geeft Reve een toelichting.

“De vrouw vertolkt het geheel. Het moet uit de lengte of uit de breedte. De man is oneindig, maar betaalt daarvoor één dimensie: hij is een lijn. De vrouw is eindig, maar heeft een dimensie meer. Psychisch is de vrouw ongetwijfeld beter af dan de man. Ik meen opgemerkt te hebben, dat een vrouw psychies hechter in elkaar zit, en wat haar ziel betreft niet zo snel bezwijkt als een man.”

Bron

Spooky Reis door een Spons van Menger

Een Spons van Menger is een fractale krommeDe constructie van een Spons van Menger verloopt in de volgende stappen:

  • Begin met een kubus, (plaatje 1)
  • Verdeel elk zijde van deze kubus in 9 vierkanten. Dit verdeelt de kubus in 27 kleinere kubussen.
  • Haal de kubus in het midden van elke zijde weg, haal ook de kubus in het midden weg, in totaal worden er zeven kubussen weggehaald en blijven er 20 over (zie het tweede plaatje). Dit is de spons van Menger van niveau 1.
  • Herhaal de stappen 1 tot en met 3 voor elke van overblijvende kleinere kubussen.
  • Enzovoorts.

Een tweede herhaling geeft een niveau 2 spons (zie derde plaatje), de derde herhaling een niveau 3 spons (zie vierde plaatje) en zo verder. De spons van Menger moet men zien als de limiet van dit proces na een oneindig aantal herhalingen (iteraties).

Menger_sponge_(Level_0-3)

En gaat u nu maar even lekker achterover zitten en laat u meevoeren door deze spons !


Bron

Infinity in vwo Wiskunde-B examen (herkansing)

Met dank aan @Titchener voor de tip dat er een opgave over de lemniscaat in het herexamen vwo Wiskunde B van dit jaar zat.

B6DAllXCUAA11KvMijn eigen lemniscaat – zo heet het symbool officiëel – koopt u hier. In de aanbieding!

https://hanswisbrun.nl/wp-content/uploads/2015/06/VW-1025-a-15-2-o_Lemniscaat.pdf

De wiskunde in The Fault in Our Stars

TFIOS-bankje-wordt-teruggezetNee, ik heb het hier niet over de film, waarin bovenstaand bankje aan de Leidsegracht (Amsterdam) een glansrol vervult, maar over het gelijknamige boek waarop deze film gebaseerd is.

In het boek, van John Green, zit enige wiskunde verstopt. Allereerst is daar de bekende paradox van Zeno, Achilles en de schildpad, die het verschil tussen actueel en potentieel oneindig verkent.

So Zeno is most famous for his tortoise paradox. Let us imagine that you are in a race with a tortoise. The tortoise has a ten-yard head start. In the time it takes you to run that ten yards, the tortoise has maybe moved one yard. And then in the time it takes you to make up that distance, the tortoise goes a bit farther, and so on forever. You are faster than the tortoise but you can never catch him, you can only decrease his lead.

Of course, you just run past the tortoise without contemplating the mechanics involved, but the question of how you are able to do this turns out to be incredibly complicated, and no one really solved it until Cantor showed us that some infinities are bigger than other infinities.

Dat oneindig wordt verder verkend via onderstaand citaat, waaruit wat zinnen zijn weggelaten. Let op: niet alles klopt! Wilt u meer over het begrip oneindig in de wiskunde weten, dan kunt u hier terecht.

I can’t talk about our love story, so I will talk about math. I am not a mathematician, but I know this: there are infinite numbers between 0 and 1. There’s .1 and .12 and .112 and an infinite collection of others. Of course, there is a bigger infinite set of numbers between 0 and 2, or between 0 and a million. Some infinities are bigger than other infinities. […] There are days, many of them, when I resent the size of my unbounded set. I want more numbers than I’m likely to get […]. But […], my love, I cannot tell you how thankful I am for our little infinity. I wouldn’t trade it for the world. You gave me a forever within the numbered days.

Bron