Gerard Reve en oneindig


Uit wiskundig oogpunt is er wel iets tegen deze zienswijze in te brengen. In het citaat hieronder geeft Reve een toelichting.

“De vrouw vertolkt het geheel. Het moet uit de lengte of uit de breedte. De man is oneindig, maar betaalt daarvoor één dimensie: hij is een lijn. De vrouw is eindig, maar heeft een dimensie meer. Psychisch is de vrouw ongetwijfeld beter af dan de man. Ik meen opgemerkt te hebben, dat een vrouw psychies hechter in elkaar zit, en wat haar ziel betreft niet zo snel bezwijkt als een man.”

Bron

Spooky Reis door een Spons van Menger

Een Spons van Menger is een fractale krommeDe constructie van een Spons van Menger verloopt in de volgende stappen:

  • Begin met een kubus, (plaatje 1)
  • Verdeel elk zijde van deze kubus in 9 vierkanten. Dit verdeelt de kubus in 27 kleinere kubussen.
  • Haal de kubus in het midden van elke zijde weg, haal ook de kubus in het midden weg, in totaal worden er zeven kubussen weggehaald en blijven er 20 over (zie het tweede plaatje). Dit is de spons van Menger van niveau 1.
  • Herhaal de stappen 1 tot en met 3 voor elke van overblijvende kleinere kubussen.
  • Enzovoorts.

Een tweede herhaling geeft een niveau 2 spons (zie derde plaatje), de derde herhaling een niveau 3 spons (zie vierde plaatje) en zo verder. De spons van Menger moet men zien als de limiet van dit proces na een oneindig aantal herhalingen (iteraties).

Menger_sponge_(Level_0-3)

En gaat u nu maar even lekker achterover zitten en laat u meevoeren door deze spons !


Bron