Zoek de balans

In een, uitgewogen, artikel schetst Matt Larson, voorzitter van de NCTM (zeg maar: de Amerikaanse versie van de NVvW), de banen van de pendule die sinds 1788 op en neer pendelt tussen de verschillende didactische stromingen in Wiskundeland. Hij citeert daarbij uit het rapport Common Core Math in the K–8 Classroom: Results from a National Survey:

The Common Core math standards seek to bring a peaceful end to the ‘math wars’ of recent years by requiring equal attention to conceptual understanding, procedural fluency, and application (applying math to real-world problems). Yet striking that balance has not been easy.

Seek balance

De analogieën met de Nederlandse situatie dringen zich op en Matt Larson’s advies hieronder kan ik geheel en al onderschrijven: Seek balance. In ons (medeauteur: Fred Pach) boek Wiswijs (vierde druk in de maak) proberen wij dat ook daadwerkelijk te doen.

Larson:

And that brings us to the latest perceived pendulum swing: the Common Core State Standards and the associated myriad of misinformation and misinterpretations surrounding them, as well as the historic and seemingly inevitable pushback that now benefits from and is fueled by social media. So what should a mathematics teacher caught up in these historic and continual pendulum swings do? My advice: Seek balance.

In many ways it seems as though we live in a world that is out of balance—pushed to extremes—that has “lost the middle” in various ways. To move mathematics teaching and learning forward, we have to resist the urge to be pushed to extremes. We have to do our part to break the historic cycle of pendulum swings.

Het hele artikel vindt u hier. Met dank aan Kees Hoogland voor de tip.

Dit pikend is Choco-pi in de aanbieding !

60grTraditioneel sta ik ieder jaar met een kraampje op de markt van de NVvW-jaarvergadering. Dit jaar zal ik er (op 5 november) niet bij zijn, in verband met ‘persoonlijke omstandigheden’ (lees: revalidatie na een lange ziekenhuisopname).

Maar mijn producten kunt u natuurlijk ook online kopen, in mijn webwinkeltje!

Dit weekend gaat er €1,00 van de prijs van Choco-pi af!

006-002

 

Bijvangst: Enthousiasme voor Zee-pi

003Gisteren stond ik op de markt van de NVvW-studiedag. Dat is ieder jaar weer hard werken.

Mijn aanbod aan producten was ongewijzigd t.o.v. vorig jaar. Of het financieel een succes was, kan ik nu nog niet beoordelen: ik heb de kas nog niet geteld. Maar voor het netwerken is mijn aanwezigheid daar altijd zinvol. Ook leuk live even met mensen te praten die ik alleen ken als online klant. Bovendien is het voor mij, oud-gediende van de vereniging, ook een soort reunie.

Bijvangst

Maar wat mij van deze editie het meest zal bijblijven, is de bijvangst. Zoals u misschien weet, ben ik bezig met de ontwikkeling van een nieuw product: Zee-pi. Ik had daarvan al een aantal proefexemplaren gemaakt, vooral om zelf het productieproces in mijn vingers te krijgen. Ik had hierbij nog geen aandacht besteed aan kleur, geur, verpakking en meer van dit soort zaken.

Proefje op het toilet

In een spontane opwelling besloot ik gisterenmorgen een zestal gemaakte proefexemplaren mee naar de NVvW-jaarvergadering/studiedag te nemen om ze daar, volstrekt low-profile, bij de wasbakken op de twee wc’s neer te leggen. Verder deed ik niets, er was ook geen enkele toelichting of verwijzing naar mijzelf als producent. Ik wachtte gewoon af óf en wat er zou gaan gebeuren.

En wat gebeurde er nu? Toiletgangers kwamen spontaan naar mij toe (ze legden dus zelf de relatie met mij en bijvoorbeeld niet met een bedrijf als Noordhoff, ook aanwezig op de markt). Dat is op zichzelf niet zo verwonderlijk, zo veel aanbieders van wat vreemde, onverwachte, producten zijn er niet in Wiskundeland.

Dolenthousiast

Maar ze waren allemaal ook dolenthousiast en wilden er direct een aantal bestellen! En dan ging het niet om een of twee mensen, maar zeker om een twintigtal mensen, zo niet meer.

Ik moest hen echter teleurstellen: Zee-pi is nog niet op de markt, het product verkeert nog in het embryonale stadium. Al heb ik het productieproces nu in de vingers, over veel zaken moet ik eerst nog eens goed nadenken. En ik moet nog gaan rekenen.

Het enthousiasme van de aanwezigen vormde wel een stimulans voor mij om door te gaan. Zee-pi komt dus hoogstwaarschijnlijk op de markt! Ik streef ernaar om de lanceringsdatum nog voor Pi-dag 2016 te plannen. Maar misschien lukken de Nationale Wiskunde Dagen, op 5 en 6 februari, mij ook nog wel.

Aan het werk!

[polldaddy poll=9168646]

Glasnost: nu ook bij de NVvW !

NVvWAchter de schermen heb ik recentelijk geprobeerd de NVvW tot wat meer transparantie te bewegen. Hoe kun je immers van andere instellingen of de politiek transparantie verlangen of zelfs eisen als je deze zelf niet, als vereniging, uitdraagt?

Met name zou ik, als lid, graag willen weten hoe in het bestuur (er zijn er twee: een dagelijks, DB, en een algemeen, AB) publieke standpunten tot stand komen. Ik heb er weinig moeite mee als bepaalde standpunten niet die van mij zijn, maar dan wil ik wel weten langs welke weg deze tot stand zijn gekomen.

Standpunten die zijn ingenomen na lang en intensief ledenberaad zijn natuurlijk de beste, maar ik snap best dat dat in de hectiek van deze tijd niet altijd mogelijk is. Een ex-collega verwoordde het zo: “Ik zou als verenigingslid in ieder geval in staat moeten zijn de buitenwereld te melden: “De NVvW neemt t.a.v. X het standpunt Y in vanwege Z. Ik ben het daar zelf niet mee eens, maar dit zijn wel de argumenten.”

Actiepunten

In eerste instantie werd er op mijn verzoek wat afhoudend gereageerd, maar toen ik aanhield – zo ben ik wel – kwamen de twee besturen tot een lijstje beleidsvoornemens/actiepunten, waarvan ik in ieder geval de eerste twee positief beoordeel !

  • Poll op de website intensiever te gaan gebruiken om de mening te vragen van de leden over actuele zaken.
  • In nieuwsbrief een globaal besluitenlijstje per maand te publiceren onder de kop: van de bestuurstafel, en geschreven door de secretaris en met goedkeuring van het db.
  • De notulen [van DB/AB; HW] zijn bij de secretaris (fysiek) in te zien.
  • In Euclides komen stukken van het bestuur over zaken die op langere termijn spelen. (zoals bijvoorbeeld Het Register).

Bij het tweede punt plaatste ik in een reactie nog wel deze kanttekening: “Ook punt 2 (van de bestuurstafel in nieuwsbrief) kan ik waarderen, zij het dan dat ik in zo’n brief ook de argumenten opgenomen zou willen zien die tot besluiten geleid hebben.”

En over punt 3 meldde ik: “Over punt 3 had ik het al eerder: voor mij is dat schijndemocratie.” Geen lid zal immers van deze gelegenheid gebruik gaan maken.

Glasnost

In de NVvW-Nieuwsbrief van deze maand (juni) staan gelukkig al wat voorzichtige aanzetten tot meer transparantie. Ik had zelf graag gezien dat deze poging de vijftiger jaren nu definitief vaarwel te zeggen (Glasnost, nu ook bij de NVvW !) van wat meer klaroengeschal was voorzien, maar je kunt niet alles ineens verlangen.

Ik nodig u allen hierbij uit om deze koersverlegging te ondersteunen door:

  • in de gaten te houden wat er met het lijstje punten hierboven door het DB/AB gedaan wordt;
  • belangrijker: actief mee te werken, bijvoorbeeld door polls in te vullen;
  • het bestuur te laten merken dat u ook echt een betrokken lid wilt zijn, niet eentje die alleen Euclides leest en jaarlijks trouw het lidmaatschapsgeld overmaakt.

Uw vakvereniging wordt namelijk door u gemaakt, niet door het bestuur, laat staan door mij !