Conferentie Netwerken 2017

Op 7, 8 en 9 juni zal er een grote, internationale, conferentie over netwerken gehouden worden in Amsterdam.

In Nederland doen veel mensen onderzoek naar netwerken. Netwerkwetenschap (van het Engelse Network Science) onderzoekt allerlei netwerken, zoals sociale netwerken van familiebanden of online vrienden, netwerken die ontmoetingen tussen mensen (en verspreiding van ziektes) kunnen beschrijven, communicatienetwerken zoals het internet, transportnetwerken (snelwegen, treinen) of zelfs extreem complexe netwerken als het brein.

NETWORKS is de naam van een langlopend onderzoeksprogramma, gefinancierd door het ministerie van OCW, waarin wetenschappers van verschillende universiteiten en instituten de handen ineen slaan om te zoeken naar manieren om met netwerken om te gaan. 

Publieksdag

Op donderdag 8 juni is er een publieksdag, waaraan ook leerlingen en docenten uit het vo deel kunnen nemen. Voor leerlingen is er voorafgaande aan de conferentie een challenge, al zou ik deze zelf liever gewoon wedstrijd noemen: maak een filmpje waarin je onderzoeksvraag voorlegt aan netwerkwetenschappers.

Op 28 februari 2017 organiseert NETWORKS een workshop voor (potentiele) deelnemers aan de NETWORKS Challenge op de Universiteit van Amsterdam.

Meer informatie over deze challenge vindt u hier.