MathsJams ook in Nederland?

MathsJams zijn los-vaste maandelijkse samenkomsten in een lokale kroeg van mensen die iets (veel hoeft niet, mag wel) met wiskunde hebben, om gezamenlijk puzzeltjes op te lossen, games te delen, enz.

In de eigen woorden:

MathsJam is a monthly opportunity for like-minded self-confessed maths enthusiasts to get together in a pub and share stuff they like. Puzzles, games, problems, or just anything they think is cool or interesting.

Meer informatie vindt u hier.

Het initiatief komt uit het United Kingdom, maar inmiddels zijn er ook bijeenkomsten in andere delen van de wereld. Via tweets houdt men desgewenst op de avond zelf onderling contact en deelt men quizzes, breinbrekers, … Hieronder meldt Berlijn zich bijvoorbeeld.


Mijn vraag is nu: zou hier belangstelling voor zijn in Nederland? Of hebben wij hier al (te) veel op dit gebied? Vul de poll hieronder in ieder geval in!

[polldaddy poll=9233844]