Veel regen bij orkaan Florence. Maar wat is veel?

De orkaan Florence bereikte vanmorgen de kust van de Verenigde Staten.

 

Weerplaza’s liveblog zegt hier o.a. over:

  • diverse weermodellen komen op ongeveer 600 mm regen uit, dat valt in Nederland vanaf 1 januari tot ongeveer 10 oktober (bij een normale natte zomer);
  • hoge golven en een verhoogde zeestand, de zee kan stijgen tot ongeveer 2 meter hoogte waardoor de kustregio overstroomt;
  • aan de noordzijde van de kern van Florence worden hoge golven verwacht van 10 tot 15 meter hoogte.

Maar wat betekenen die maten nu voor iemand die er middenin zit? In dit filmpje van The Weather Channel wordt dat in beeld gebracht (met dank aan @PerfecteGrafiek voor de tip).

1 foot (ft) is ongeveer 30 cm

Hoe groot is uw DNA?

‘Elke nieuwe groep studenten leg ik de vraag voor: hoe groot is ons DNA? Het DNA is de informatiedrager van ons lichaam: in de lange keten DNA die in elke cel van ons lichaam zit, zitten genen die coderen voor alle eiwitten die de biologische processen in ons lichaam mogelijk maken. Die DNA-keten zit slim opgerold tot een soort kluwen, zodat het in de cel past. Want rol je die kluwen uit één cel helemaal uit, dan is het een sliert van 2 meter lengte! Niet dat je het zou kunnen zien, want de keten is maar 2 nanometer dik. Die twee getallen geven aan hoe bijzonder dat enorme DNA-molecuul is.’

‘Ik doe onderzoek naar hoe dat DNA opgerold zit, hoe die twee meter gestructureerd op een kluwen zit. Hiervoor is nog een derde getal van belang: de persistentielengte. Dit getal geeft aan tot welke lengte de DNA-keten een recht stuk is, en wanneer het een kluwen wordt. Vergelijk het met een tuinslang. Een kort stukje tuinslang is eigenlijk een rechte pijp. Maar heb je tien meter tuinslang, dan wordt het een ingewikkelde kluwen. De persistentielengte van een tuinslang is 25 centimeter, zou je kunnen zeggen, en die van DNA is 50 nanometer.’

Uit een interview naar aanleiding van de oratie van John van Noort, hoogleraar Biofysica in Leiden.

Wat zijn de maten van A4-papier ? Nu met oplossing

Kantoor

De maten van een A4-tje kan ik dromen: 297 mm bij 210 mm.

Ergens in de tachtiger jaren heb ik namelijk een driejarige opleiding gevolgd die mij het vakmanschap verschafte om een kantoorboekvakhandel te beginnen.

Wiskunde en de kantoorboekvakhandel hebben verder weinig gemeenschappelijk, voor zo ver ik kan overzien. Maar op een terrein ontmoeten ze elkaar: bij het A4-tje, of eigenlijk bij de hele A-reeks, waartoe bijvoorbeeld ook het gehalveerde A4-tje, het A5-je, behoort. Er zijn meer maatsystemen voor papier in gebruik, maar de A-reeks heeft mij altijd het meest aangetrokken.

Deze is namelijk opgetrokken vanuit vaste regels:

  1. de uitgangsmaat is het A0-blad, van 1 m²;
  2. de  A(n+1)  is qua oppervlakte de helft van A(n). Een A4-tje is bijvoorbeeld een halve A3.
  3. Alle A-formaten zijn gelijkvormig: de verhouding tussen lengte en breedte is steeds gelijk. Dit heeft te maken met de wens om bij het vergroten of verkleinen van documenten op papier van een ander formaat uit dezelfde reeks geen delen te krijgen die wegvallen.

Mijn vraag aan u is nu: wat zijn, gegeven deze uitgangspunten, de maten van de A-reeks? Niet Googelen, maar nadenken!

Uw antwoord kunt u via Reply of mail inleveren. Op het einde van de week publiceer ik hier de oplossing.


De oplossing dragen twee van u hieronder aan.