De Wet van Moore: logaritmen

Al eerder besteedde ik hier aandacht aan deze wet, maar merkwaardigerwijs plaatste ik daar niet de grafiek die dit voorbeeld van exponentiële groei mooi illustreert. Bij deze dan. Let op de logaritmische schaal langs de verticale as: de waarden erlangs verschillen steeds een factor 10.

Moore’s Law is the observation that the number of transistors on integrated circuits doubles approximately every two years.

Transistors per microprocessor/chip:
1970: 2300
2017: >19 billion

Bron

Kinetische Energie

CV8pxllWcAANXJBDeze is ½mv², zo leerden we bij natuurkunde. De @fietsprofessor bracht dit voor verscheidene vervoerswijzen in beeld. Let wel op de logaritmische schaal langs de y-as! Die 0,0 onderaan is overigens wat vreemd, zou 0,01 moeten zijn.

Bron grafiek: ANWB

Logaritmische schalen en superioriteitsgevoel

BT-aGRJIMAARLnZOm voor mijzelf nogal onduidelijke redenen koester ik een grote liefde voor logaritmische schaalverdelingen. Zou het superioriteitsgevoel kunnen zijn? Niet-wiskundig-geschoolden beseffen het namelijk meestal helemaal niet als ze met zo’n schaal geconfronteerd worden en aflezen lukt hun al helemaal niet.

Lakmoesproef

Een grafiek met op een van de assen zo’n schaal (dubbel-logaritmisch is natuurlijk nog mooier!) scheidt als het ware de bokken van de schapen en vormt zo een lakmoesproef. Het is de kortste test op wiskundige kennis ooit, bestaande uit maar één vraag: lees de grafiek af.

Bovenstaande grafiek toont hoe hard (omlaag) het in de loop der tijd is gegaan met de prijs die je voor een Megabyte betaalt. In de legenda zit overigens nog een andere test verstopt, voor echte IT-ers: flip-flops zijn namelijk niet alleen slippers.