De Wet van Moore: logaritmen

Al eerder besteedde ik hier aandacht aan deze wet, maar merkwaardigerwijs plaatste ik daar niet de grafiek die dit voorbeeld van exponentiële groei mooi illustreert. Bij deze dan. Let op de logaritmische schaal langs de verticale as: de waarden erlangs verschillen steeds een factor 10.

Moore’s Law is the observation that the number of transistors on integrated circuits doubles approximately every two years.

Transistors per microprocessor/chip:
1970: 2300
2017: >19 billion

Bron

Kim’s kernbom


De BBC publiceerde zondag bovenstaand overzicht van de groottes van recente kernbomexplosies in Noord-Korea. Het gebruik van deze getallen is echter misleidend. Ik heb het nu eens niet over de diameters van de gebruikte cirkeldiagrammen, waarmee vaker wat misgaat, ik heb het over iets achterliggends.

Schaal van Richter

De grootte van kernbomexplosies wordt vaak, zoals hier, uitgedrukt in dezelfde eenheden als die van aardbevingen: met de Schaal van Richter. Als je de groottes van de kernproef van oktober 2006 (4,3) vergelijkt met die van september 2016 (5,3), dan ben je op grond van de genoteerde waarden misschien geneigd om te zeggen: Kim is in die tien jaar niet erg veel opgeschoten: een sprongetje van slechts 1.

Dat geldt ook als je de cirkels vervangt door staafdiagrammen en de meest recente proef erin opneemt:

Logaritmische schaal

Maar de hier gebruikte Schaal van Richter is een logaritmische schaal!

 

 

Wat de kracht van bommen betreft gaat het uiteindelijk niet om dat getal (M) op de Richterschaal (zo’n schaal is vooral gekozen om zaken die in orde van grootte enorm uiteenlopen een beetje overzichtelijk te houden), maar om de energie E. En dan betekent zo’n sprongetje van slechts 1 een reële toename met een factor (ongeveer) 10. Preciezer: 10^1,5 ≈ 30. Als u dat maar weet!

Hoe wel?

De Volkskrant deed het vanmorgen beter: de grootte van de cirkels is in overeenstemming met het aantal (kilo)ton TNT, de maat die er werkelijk toe doet.

Met dank aan correspondent Wim Neeleman, Maputo, Mozambique.

Meer op deze site over logaritmes

Het Blijft een Trucje

Er zijn van die filmpjes op internet waar je het inhoudelijk totaal niet mee eens bent, maar die de (alternatieve) zienswijze in ieder geval duidelijk uiteenzetten. Dit is zo’n filmpje:

Het probleem dat leidt tot deze alternatieve notatie is al vaker gesignaleerd, ook door mij. Maar wat mij tegenstaat in het alternatief is dat het hierin niet om beter Begrip & Inzicht gaat. Deze krijg je door de onderlinge relaties tussen machten en logaritmes duidelijk te leggen (In het filmpje duikt de term inverse pas heel laat op en dan in een andere betekenis, alsof de primaire betekenis van inverse in deze context niet eens gekend wordt), niet door zo maar wat met symbolen te schuiven.

Wat blijft is het probleem dat leerlingen in de traditionele notatie moeilijkheden hebben met het log-symbool (bv ²log 8). Dus elke suggestie voor (werkelijke) verbetering is welkom!

Twecibel en logaritmes

Gisteren plaatste ik deze tweet op Twitter:Eerder had ik dit al eens toegespitst op het debat over de rekentoets, waarin het nogal opvalt dat sommige mensen (een psycholoog annex bibliothecaris, een hoogleraar in de wiskunde, een correspondent in Parijs, een Telegraafjournalist, …) die nog geen minuut zelf voor een klas hebben gestaan vaak het hoogste woord voeren.

Bovendien bestaat bij deze kwakzalvers de misvatting dat een niet-onderbouwd standpunt best onderbouwd kan geraken als je het maar vaak en luid genoeg herhaalt. Dat schiet niet echt op.

Bescheidenheid

Als ik mij zelf zou mengen in een discussie over – ik noem maar wat – de bloembollenteelt, dan zou ik mij in ieder geval wat bescheiden opstellen. Weliswaar heb ik als kind een paar weken bollen gepeld, maar dat lijkt mij niet voldoende voor een relevante bijdrage aan zo’n discussie. Zo’n gedachte is deze tweeps vreemd.

Twecibel

ea38d782603ff2d29052d36ecb4b8cb5De twecibel kent een logaritmische schaal, net als haar maatje, de decibel, die gebruikt wordt voor geluids(druk)niveaus.

Dat (de L in de formule) is eigenlijk geen echte eenheid, maar tien maal (een logaritme van) een verhouding. Het is dus geen absolute maat. I staat voor de geluidsdruk, gemeten in Pa(scal). Internationaal is afgesproken dat de referentiewaarde (I0 in de formule) 2*10-5 is. Dat komt overeen met 0 dB.

(Wat ik me nooit had gerealiseerd: er is ook een, heel weinig gebruikte, eenheid bel. De decibel is tien maal deze eenheid een tiende van deze eenheid, vandaar dat deci in de naam).

Het plaatje hieronder geeft globaal aan hoe het verband ligt tussen de geluidsdruk (in Pa) en het geluids(druk)niveau (in decibel).

Sound-pressure-NL-3244078

Hier vindt u meer over de decibel. En hier meer over logaritmische schalen in het algemeen.

Weg met het log-symbool?

Wiskundige bewerkingen komen in paartjes: optellen/aftrekken, vermenigvuldigen/delen, enzovoorts. Bij machtsverheffingen horen eigenlijk twee partners: worteltrekken en het nemen van de logaritme, afhankelijk van wat je als variabele wilt zien:

x² = 8, daar hoort de inverse bewerking worteltrekken bij: x = ±√8. Maar bij 2^= 8 hoort een logaritme: ²log 8.

Dat log-symbool leidt, zo is mijn ervaring, nog al eens tot didactische problemen, het is nogal ondoorzichtig voor leerlingen. Bill Shillito pleit dan ook in een artikel voor introductie van een nieuw symbool:

new log notation

 

 

Zijn toelichting:

This notation makes use of a reflected radical symbol, such that the base of the logarithm is written in a similar manner to the index of a radical but below the “point” (the pointy part of the radical symbol), and the argument of the logarithm is written “inside”.

NB: de Amerikaanse notatie voor logaritmes wijkt af van de onze. Zie hieronder.

logarithm-definition

 

 

 

 

Ik ben het niet met Bill eens, o.a. gezien de ál te grote gelijkenis van zijn symbool met het gewone wortelteken. Maar de discussie hierover. o.a. in de reacties op Bills site, vind ik wel degelijk de moeite waard. Als u, via uw reactie hieronder, voor een alternatief kunt zorgen: graag!

Met dank aan Dick Klingens, die mij op dit spoor bracht.

Logaritmische schalen en superioriteitsgevoel

BT-aGRJIMAARLnZOm voor mijzelf nogal onduidelijke redenen koester ik een grote liefde voor logaritmische schaalverdelingen. Zou het superioriteitsgevoel kunnen zijn? Niet-wiskundig-geschoolden beseffen het namelijk meestal helemaal niet als ze met zo’n schaal geconfronteerd worden en aflezen lukt hun al helemaal niet.

Lakmoesproef

Een grafiek met op een van de assen zo’n schaal (dubbel-logaritmisch is natuurlijk nog mooier!) scheidt als het ware de bokken van de schapen en vormt zo een lakmoesproef. Het is de kortste test op wiskundige kennis ooit, bestaande uit maar één vraag: lees de grafiek af.

Bovenstaande grafiek toont hoe hard (omlaag) het in de loop der tijd is gegaan met de prijs die je voor een Megabyte betaalt. In de legenda zit overigens nog een andere test verstopt, voor echte IT-ers: flip-flops zijn namelijk niet alleen slippers.