Wiskunde dan?

Sam Cooke

Nee: toch niet. Hoewel … er is toch enige hoop.

Don’t know much about history
Don’t know much biology
Don’t know much about a science book,
Don’t know much about the french I took
But I do know that I love you,
And I know that if you love me, too,
What a wonderful world this would be

Don’t know much about geography,
Don’t know much trigonometry
Don’t know much about algebra,
Don’t know what a slide rule is for
But I do know that one and one is two,
And if this one could be with you,
What a wonderful world this would be

Now, I don’t claim to be an “A” student,
But I’m tryin’ to be
For maybe by being an “A” student, baby,
I can win your love for me

Don’t know much about history,
Don’t know much biology
Don’t know much about a science book,
Don’t know much about the french I took
But I do know that I love you,
And I know that if you love me, too,
What a wonderful world this would be

History
Biology
Science book
French I took
But I do know that I love you,
And I know that if you love me, too,
What a wonderful world this would be

Hoeken in Radialen

tumblr_n74bswnvZj1sfkghmo1_500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De traditionele route om bij de introductie van goniometrische functies eerst over te gaan van hoeken in graden naar hoeken in radialen blijkt een lastige stap voor leerlingen en aanstaande studenten. Vandaar ook dat ik in mijn Appendix bij Wiswijs (later bewerkt door de Open Universiteit) die eerste fase gewoon oversla. Bijkomende reden: de beoogde doelgroep heeft voor de vervolgopleiding geen meetkunde nodig.

Misschien dat met bovenstaand GIF-plaatje een eerste stap gezet kan worden bij deze aanpak (het kleuren van de omtrek zou ik overigens zelf wat anders gedaan hebben). Nodig is natuurlijk wel dat het begrip eenheidscirkel bekend is, maar dat is eenvoudig uit te leggen: nomen est omen.

Sinus & Co nu eens wat anders verbeeld

2015 - 1Namelijk als ‘cranks’. Is kruk hier wel de juiste vertaling? Techneuten, help mij even.

Bron

Zie hier waarom het uiteinde hier niet in een cirkel draait, maar in een ellips.

En hier nog meer, in die figuur (misschien even klikken) ontstaat een echte sinusoïde.