Werkt u op de School der Onvermoeide Standvastigheid ?

Het Genootschap der Beschouwende en Werkdaadige Wiskunde Mathesis Scientiarum Genitrix viert vandaag haar 223ste verjaardag. Het Leidse genootschap startte kort na de oprichting een school die gaandeweg dezelfde naam als het genootschap kreeg. Decennium na decennium is de naam van het genootschap verbonden geweest aan opleidingen in de techniek.

Mathesis was waarschijnlijk de eerste van dat soort scholen in Nederland. Tijdens de eerste algemene jaarvergadering van het genootschap werd Wiskunde zo omschreven

[…] die voortreffelyke Hemeltelg, van goddelyke afkomst, geteeld uit Waarheid en Weldaadigheid, gezoogd aan de borsten der Menschenliefde, onderweezen in de school der onvermoeide standvastigheid […]

 

Mathesis heeft met de eigen “rekenboeken” aan het begin van de negentiende eeuw bijgedragen aan het wiskundeonderwijs in den lande. Het ging daarbij voornamelijk over de presentatie van het vak op dat niveau. Gold wiskunde toch vooral als een vak waarin de handigheidjes geleerd werden waarvan de timmerman en de koopman gebruik konden maken, in de rekenboeken van MSG kreeg de abstractie en de logische opbouw voor het eerst meer aandacht. Behalve de rekenboeken werd het periodiek “Mengelwerk” uitgegeven.