Tweede Kamer kent zijn wiskunde niet (voldoende)

Marginale_belasting.jpegGisteren was het weer feest: de Algemene Politieke Beschouwingen in de Tweede Kamer. Alhoewel: feest … .

Ik ga hier nu slechts in op twee wiskundige begrippen die in de discussies tot veel verwarring leidden, getuige een bericht in de Volkskrant van vanmorgen: het begrip marginale belastingdruk en het begrip gemiddelde.

Deze begrippen worden aardig uitgelegd in het artikel zelf, dus dat ga ik hier maar niet overdoen (Wikipedia legt de begrippen wat meer in wiskundetaal uit) . Wel vermeld ik dat beide begrippen – mits wij het wat algemener trekken – horen tot het standaardinstrumentarium waarmee wij leerlingen in het vo proberen uit te rusten. Leerlingen die ook economie in hun pakket hebben maken zelfs twee keer kennis met het eerste begrip, zij het dan dat het woord marginale daar meestal gekoppeld is aan kosten.

Het verontrust mij dat onze volksvertegenwoordigers deze twee begrippen door elkaar blijken te halen, waardoor er onzuivere – en soms demagogische – discussies ontstaan.

Zouden wij hen niet eens een bijlesje wiskunde kunnen voorstellen? Ik wil zelf best, in het belang van onze democratie, eens een uurtje achter het spreekgestoelte van de Tweede Kamer kruipen om daar wat herstelwerkzaamheden te verrichten. U vast ook!