Als ik nu eens @SanderDekker was … deel 1

ANP
ANP

 

 

 

 

 

 

Met Hemelvaart verscheen het rapport Bosker over de rekentoets. Onze staatssecretaris komt binnenkort met een reactie en, na bespreking in de Tweede Kamer, zullen er ook vast beleidsmaatregelen volgen.

Ik laat de komende dagen zien wat ik zelf zou doen als ik de heer Dekker was. Daarbij probeer ik uiteraard zo veel mogelijk aan te sluiten bij de (vijf) adviezen van de Commissie Bosker. Daar waar ik van mening verschil zal ik dat duidelijk aangeven. Dit is deel 1 van de serie, gisteren publiceerde ik deel 0.

Advies 1

Verbeter de kwaliteit van de toetsen en opgaven

Dit vond ik eigenlijk het slechtste advies uit het rapport. Niet omdat ik het er niet mee eens zou zijn, allerminst, maar zo’n advies kun je natuurlijk altijd wel uitbrengen. Ook na 25 jaar rekentoets en ook nadat Nederlandse leerlingen het WK Rekenen vijf keer op rij hebben gewonnen.

Gelukkig wordt dit advies in de rest van het rapport wel wat verder uitgewerkt. Maar opvallend is dat er vrij weinig aandacht is voor beantwoording van de hamvraag uit de opdracht aan de Commissie: zijn de toetsen in de huidige vorm een goede uitwerking (of, chiquer: operationalisatie) van de, in de Wet verankerde, Referentiekaders? Er wordt wel een antwoord gegeven (“nog niet”), maar het belangrijkste punt lijkt door de Commissie gemist te worden, de kaping van de F (= Fundamenteel)!

Kaping van de F

Deze kaping werd overigens niet door de samenstellers van de toetsen uitgevoerd, maar, al eerder, door de commissies die verantwoordelijk waren voor de syllabi (in het vo getooid met de naam toetswijzer; mijn advies: zorg zo veel mogelijk voor gelijke nomenclatuur in vo en mbo). Deze beweren dat de F in de benaming van de niveaus (F2; F3) uit de Referentiekaders staat voor Functioneel rekenen (waarmee dan bedoeld wordt: rekenen in alledaagse of beroepssituaties, in contexten).

Maar dat is helemaal niet waar, zoals ik al eerder signaleerde! In de Referentiekaders worden drie zaken van belang geacht:

  • Paraat hebben
  • Functioneel gebruiken
  • Weten waarom.

En elk van deze drie wordt daar uitgewerkt met voorbeelden. Functioneel gebruiken is slechts één van deze drie. Die F staat voor Fundamenteel, iets heel anders.

Syllabi

Gelukkig zijn deze syllabi maar één (school)jaar van kracht. Het in lijn brengen van de syllabi met de Referentiekaders lijkt mij nu topprioriteit! Daarna kunnen er, op die syllabi gebaseerde, toetsen gemaakt worden.

De syllabi voor 2014/2015 zullen nu al wel klaar zijn, maar vanaf het schooljaar dat het cijfer voor de rekentoets meetelt in de slaag/zakregeling – 2015/2016 – zou alles helemaal op orde kunnen zijn, inclusief de toetsen.

Morgen ga ik dieper in op de vraag wat ‘goede rekentoetsen’ volgens mij zijn (minimumeis: in lijn met Referentiekaders) en welke werkwijze ik, in mijn rol van Sander Dekker, voorstel om tot die toetsen te komen.

Schreeuwende_koppen