Wat vonden wiskundedocenten van eindexamens wiskunde 2014?

BnavLEDCUAALwn9 Hieronder vindt u, per examen, wat u vond van de recente eindexamens VO.  Ik organiseerde daarvoor hier online enquêtes.

LET OP: de resultaten zijn niet-representatief te noemen, ik streefde slechts naar een globale bepaling van de door u geconstateerde badwatertemperatuur.

[Links inmiddels verlopen]

 

Uw mening gevraagd over eindexamens wiskunde 2014

SLECHTS VOOR DOCENTEN

Het gaat om een snelle, niet-representatieve, peiling, heet van de naald, slechts een globale bepaling van de badwatertemperatuur. Het gaat NIET om een uitgebreide analyse van of discussie over de centrale examens (CE), daarvoor moet u op het examenforum van de NVvW zijn. Vandaar dat er maar een zeer beperkt aantal vragen wordt gesteld.

Ik ga ervan uit dat u het betreffende examen ook zelf gemaakt heeft. Ook uw toelichtingen worden op prijs gesteld!

LET OP: de PILOTexamens laat ik buiten beschouwing.

U heeft maximaal 1 uur per enquête beschikbaar (maar slechts paar minuten nodig). Vragen met een * zijn verplicht om te beantwoorden. Uw persoonsgegevens worden niet gepubliceerd.

[polldaddy survey=”3A2ED0CD88912F40″ type=”button” title=”VMBO-GL/TL” style=”rounded” text_color=”FFFFFF” back_color=”000000″]

 

[polldaddy survey=”ADD1FCFDD2B64BD6″ type=”button” title=”VWO Wiskunde A” style=”rounded” text_color=”FFFFFF” back_color=”000000″]

 

[polldaddy survey=”4777E18BF20E6C9E” type=”button” title=”VWO Wiskunde B” style=”rounded” text_color=”FFFFFF” back_color=”000000″]

 

[polldaddy survey=”9BEE0FE6D574B677″ type=”button” title=”VWO Wiskunde C” style=”rounded” text_color=”FFFFFF” back_color=”000000″]

 

NB: de opzet van de enquêtes is wat veranderd: meer meerkeuzevragen, minder vragen naar persoonsgegevens.

Hier vindt u de opgaven en correctievoorschriften havo/vwo. Hier die voor vmbo.

 

Uitslag enquête

  • De uitslag havo kunt u hier vinden op zondag 18 mei, 17:00 uur.
  • De uitslagen vmbo-gl/tl en vwo kunt u hier vinden op zondag 25 mei, 17:00 uur.

Resultaten enquête rekentoets

The questionnaireOp de eerste plaats: deze enquête over de rekentoets geeft, zoals vooraf aangekondigd, geen representatief beeld. Daarvoor is mijn bereik in Wiskundeland nog te klein. Grootse conclusies zal ik uit de resultaten dan ook niet trekken, hoe verleidelijk misschien ook.

Het was prettig mij, vooral door de toelichting die mensen bij hun antwoord gaven, voor te kunnen bereiden op de paneldiscussie die OCW organiseerde. Bedankt dus, allemaal!

Hier dan uw antwoorden. Wachtwoord: cWnWl_ILvt.

De antwoorden op twee andere vragen (naam, e-mailadres) laat ik, in verband met de privacy, weg.

 

Rekentoets: doe er wat aan. Nu met enquête!

rekenen_verpleegkundigeEr woedt, onder andere in de WiskundE-brief, onder wiskundeleraren een discussie over de introductie van de rekentoets in het Voortgezet Onderwijs. In recente bijdragen wordt er, door tegenstanders, zelfs opgeroepen tot een boycot en dagelijkse e-mail-bombardementen van Kamerleden!

(Hebt u reuzehaast? Dan kunt u hier al de enquête invullen. Beter is het nog even verder te lezen.)

Het lijkt een achterhoedegevecht (ons democratisch bestel heeft inmiddels al besloten tot de introductie van deze rekentoets), maar deze geluiden verdienen nu toch een tegengeluid vanuit eigen kring, een constructief tegengeluid. Dat geluid maak ik bij deze.

Construeer mee!

Wiskundedocenten houden immers van construeren, al dan niet met passer en geo-driehoek. Aan inhoud, opzet en organisatie van de rekentoets zal namelijk zeker nog wel wat geschaafd moeten worden. Dat kán ook, de rekentoets was tot en met dit schooljaar slechts een pilot. Pas vanaf het schooljaar 2013 – 2014 wordt deze een verplicht onderdeel van het eindexamen.

Enquête

[polldaddy survey=”6055D043D1A4704D” type=”slider” title=”Vul in!” body=”Onze Enige Echte GroteRekentoetsenquête!” button=”Start NU!”]Ik stel dan ook voor om op de een of andere wijze te komen tot een concreet lijstje wijzigingsvoorstellen. Als eerste aanzet daartoe staat

hier een enquête

Geef de plek van de enquête s.v.p. aan zo veel mogelijk wiskundedocenten door!

Mijn bereik binnen Wiskundeland is niet zo heel erg groot, dus ik zal na sluiting van de enquête nooit (kunnen en durven) komen met ronkende, gemakkelijke, zinnen als ‘De helft van de wiskundedocenten in Nederland vindt … ‘. Het wordt immers nooit een representatief onderzoek, zelfs al zouden 424 wiskundedocenten de vragen invullen. Maar uw bijdragen zullen mij zeker voeden!

De poll bouwt voort op een eerdere enquête uit de WiskundE-brief (2 december 2012). Deze is echter al weer een half jaar geleden gehouden en verdient een update. Verder zal er de gelegenheid worden geboden om, via reacties, direct met elkaar online te discussiëren, een minstens zo belangrijke component van de gewenste inbreng.

Nagekomen bericht: inmiddels ontving ik, op grond van mijn bijdragen aan de discussie, een uitnodiging van het Ministerie van OCW om eens over de rekentoets te komen praten. Lijkt mij ook constructief!