Als ik nu eens @SanderDekker was … deel 2

ANP
ANP

Met Hemelvaart verscheen het rapport Bosker over de rekentoets. Onze staatssecretaris komt binnenkort met een reactie en, na bespreking in de Tweede Kamer, zullen er ook vast beleidsmaatregelen volgen.

Ik laat de komende dagen hier zien wat ik zelf zou doen als ik de heer Dekker was. Daarbij probeer ik uiteraard zo veel mogelijk aan te sluiten bij de (vijf) adviezen van de Commissie Bosker. Daar waar ik van mening verschil zal ik dat duidelijk aangeven. Dit is deel 2 van de serie, gisteren publiceerde ik deel 1, met daarin een link naar deel 0.

Advies 1

Verbeter de kwaliteit van de toetsen en opgaven

Gisteren merkte ik in deze rubriek op dat ‘in lijn met de Referentiekaders’ een minimumeis is die je aan de kwaliteit van de rekentoetsen zou moeten stellen. Daarnaast komen natuurlijk de eisen die je aan elke toets stelt, zoals eenduidigheid van de vraagstellingen.

De Commissie analyseert in haar rapport (met name in 4.1: Conceptueel verschillende uitwerkingen) nauwgezet de Domeinoverstijgende vaardigheden en de verschillende Definities van contexten. Daar zat voor mij ook wat nieuws bij, mede omdat mijn focus ligt op het vo en ik van het mbo wat minder weet. Ik was verbaasd te lezen dat er kennelijk bij hetzelfde niveau (3F) verschillende toetsen worden gemaakt, voor vo én voor mbo4.

Ontbrekende logica

Ik ben dan ook voorstander van de suggestie van de Commissie om de verschillende syllabuscommissies (ik zal nu – en in de toekomst – slechts hiervan spreken en niet over rekentoetswijzercommissies (Scrabblewoord!)) te laten fuseren, voor elk niveau een. Er is toch sprake van één en hetzelfde niveau, voor havo/vwo én mbo4?

Ik zal later misschien nog ingaan op de eerder geuite wens van de Tweede Kamer om een aparte toets voor vmbo-bb te laten ontwikkelen. Daar valt zeker wat voor te zeggen, maar het is in ieder geval onlogisch. Voor heel het vmbo geldt namelijk het, wettelijk verankerde, 2F-niveau. Later dus meer.

Contexten/contextloos

In de kranten stond rond Hemelvaart regelmatig de kop Rekentoets te moeilijk boven artikelen over de toets. Dat lijkt mij onzin, in ieder geval staat zoiets niet in het rapport Bosker!

Waar wél wat over in staat is over het al dan niet gebruiken van contexten. Gisteren schreef ik daar al wat over (die F is van Fundamenteel, niet van Functioneel) en ik volsta nu met een verwijzing naar wat ik daar al eerder in een artikel over schreef.

De enige toevoeging die ik nu doe is dat bij de twee verschillende definities voor contextloos die – zie het rapport – gehanteerd werden in vo en mbo4, die voor het mbo mij de beste lijkt. Ik zie namelijk niet in dat een som als Bereken 3,50 + 2,75 plotseling anders wordt als je voor die getallen een euroteken o.i.d. zet. Het blijft een kale, contextloze, som.

Ik vind ook dat we ons nu niet verder bezig moeten houden met academische discussies over wat contexten nu precies zijn. Iedere leraar in vo of mbo weet dat namelijk, op werkniveau.

Morgen: aan het werk

Dan volgt er natuurlijk weer een aflevering in deze reeks. Ik, in mijn rol van Sander Dekker, ga dan namelijk mensen gewoon aan het werk zetten. Niet lullen, maar poetsen! Dat had natuurlijk al veel eerder moeten gebeuren, er is nu minstens een jaar verloren gegaan aan discussies die in de huidige situatie toch nooit tot een voor alle partijen bevredigende conclusie zullen lijden, laat staan tot overeenstemming. Goede rekentoetsen, die heeft schoolgaand Nederland nu nodig!

 

Schreeuwende_koppen