Geen trucjes, maar Begrip & Inzicht !

Btde3MgCAAAysth

Deze ‘handige’ kaart is een prima overzicht van hoe het aanleren van het rekenen met breuken absoluut niet zou moeten gaan. The Horror, The Horror. Alleen het vierde en het laatste voorbeeld zouden geplaatst kunnen worden ik het kader van een deugdelijke didactiek. Maar daar ontbreekt nu juist weer de informatie over waarmee je het beste zou kunnen vermenigvuldigen … Zie ook mijn eigen serie over Euclidische Vakdidactiek.