Delen door een breuk is GEEN ‘vermenigvuldigen met het omgekeerde’

Althans: deze regel presenteren wij in Wiswijs niet als een trucje, maar als iets dat je kunt begrijpen!


80 kg rijst moet verpakt worden in balen van 5 kg. Hoeveel balen worden dat? 80 : 5 = 16 balen (want 5 × 16 = 80).

6 kg drop moet verpakt worden in zakjes van 1/8 kg. Hoeveel zakjes worden dat? Uit 1 kg haal je 8 zakjes, dus uit 6 kg haal je 6 × 8 = 48 zakjes. Net als boven kun je dit ook schrijven als 6 : 1/8 . Blijkbaar is 6 : 1/8 hetzelfde als 6 × 8 (= 6 × 8/1).

Als die drop nu in zakjes van 3/8 kg verpakt moeten worden? De zakjes zijn nu drie maal zo groot, dus zullen er drie keer zo weinig zakjes gevuld worden.

6 : 3/8 = (6 × 8) / 3 = 6 × 8/3

Dus altijd geldt: delen door een breuk is hetzelfde als vermenigvuldigen met het omgekeerde van die breuk. 


Wiswijs bestellen

Deling door een breuk is GEEN ‘vermenigvuldiging met omgekeerde’

Althans, deze regel presenteren wij in Wiswijs (volgend jaar verschijnt de vierde druk) niet als een trucje, maar als iets dat je kunt begrijpen!


80 kg rijst moet verpakt worden in balen van 5 kg. Hoeveel balen worden dat? 80 : 5 = 16 balen (want 5 × 16 = 80).

6 kg drop moet verpakt worden in zakjes van 1/8 kg. Hoeveel zakjes worden dat? Uit 1 kg haal je 8 zakjes, dus uit 6 kg haal je 6 × 8 = 48 zakjes. Net als boven kun je dit ook schrijven als 6 : 1/8 . Blijkbaar is 6 : 1/8 hetzelfde als 6 × 8 (= 6 × 8/1).

Als die drop nu in zakjes van 3/8 kg verpakt moeten worden? De zakjes zijn nu drie maal zo groot, dus zullen er drie keer zo weinig zakjes gevuld worden.

6 : 3/8 = (6 × 8) / 3 = 6 × 8/3

Dus altijd geldt: delen door een breuk is hetzelfde als vermenigvuldigen met het omgekeerde van die breuk. 


Hieronder het hele eerste hoofdstuk uit de vorige druk van Wiswijs. U kunt het boek (3e druk) bijvoorbeeld hier kopen. Lees daar ook de recensies. Let wel: de vierde druk wordt nog beter ;-) !

Wiswijs_Hoofdstuk_1

Geen trucjes, maar Begrip & Inzicht !

Btde3MgCAAAysth

Deze ‘handige’ kaart is een prima overzicht van hoe het aanleren van het rekenen met breuken absoluut niet zou moeten gaan. The Horror, The Horror. Alleen het vierde en het laatste voorbeeld zouden geplaatst kunnen worden ik het kader van een deugdelijke didactiek. Maar daar ontbreekt nu juist weer de informatie over waarmee je het beste zou kunnen vermenigvuldigen … Zie ook mijn eigen serie over Euclidische Vakdidactiek.