Diversiteit? Maar 9 van de 150!

Interior of the Dutch parliament

Dit worden de komende jaren de volksvertegenwoordigers met een bètatechnische achtergrond:

 1. PVV – bedrijfskundige Teun van Dijck (TU Eindhoven) is gekozen.
 2. CDA – werktuigbouwkundige Jaco Geurts (MTS Amersfoort) en
 3. CDA – meet- en regeltechnicus Mustafa Amhaouch (Fontys Hogeschool) is gekozen.
 4. D66 – wiskundige Paul Hendrik van Meenen (U Leiden) en
 5. D66 – bouwkundige Jessica van Eijs (TU Eindhoven) is gekozen.
 6. GroenLinks – civieltechnicus Rik Grashoff (TU Delft) is gekozen.
 7. PvdA – landbouweconoom Jeroen Dijsselbloem (Wageningen UR) is gekozen.
 8. ChristenUnie – natuurkundige Eppo Bruins (U Utrecht) is gekozen.
 9. Partij voor de Dieren – bioloog Frank Wassenberg (U Utrecht) is gekozen.

Bron

Partij voor de Bèta’s opgericht

Nee, zo ver is het nog niet gekomen, een PvdB. Maar als er een Partij voor de Dieren bestaat, waarom dan geen partij voor een andere in de Tweede Kamer slecht vertegenwoordigde soort?

Wat u ondertussen wél kunt doen: stemmen op iemand met een bèta-achtergrond op een van de kieslijsten. Ik zal zelf overigens mijn keuze niet op deze manier laten bepalen, al krijgen bèta’s bij mij wel een plusje (Oh, Diederik, Oh Diederik, wat wordt u – nu al – node gemist. Dossierkennis werd als een minpunt van u gezien). 

Hierboven staan de gezichten. Meer achtergronden kunt u hier lezen.

Er bestaat ook een Technische Stemwijzer.

 

Groeiend aantal instromende wo-bachelors kiest bèta

WO-SECTOR 2012/13 2016/17 PERCENTAGE
Sectoroverstijgend 1522 2983 96,0%
Landbouw 1068 1486 39,1%
Techniek 5187 6450 24,3%
Natuur 3877 4724 21,8%
Gezondheid 4440 4790 7,9%
Economie 8041 8524 6,0%
Recht 4446 4681 5,3%
Gedrag & Maatschappij 9080 9136 0,6%
Taal & Cultuur 4659 4542 -2,5%

Ter relativering:

Op de universiteiten in Nederland studeren op dit moment 265.000 studenten. Dat aantal was nog nooit zo hoog. Het aantal eerstejaars nam in vijf jaar tijd met bijna 12 procent toe. Zo’n 47.316 studenten begonnen vorig jaar aan een universitaire opleiding.

Bron

Quota voor Bèta Burgemeesters ?

bestolen-burgemeester-wil-amsterdamse-ketting

Van alle bestuurders bij de overheid is 11,6% bèta. En eigenlijk is het erger, want als we het CBS en de Adviesraad voor Wetenschap, Techniek en Innovatie er uithalen, dan is het nog geen 3%. Geen enkele burgemeester in Nederland, bijvoorbeeld, heeft een bèta-achtergrond.

Is dit erg? Wat vindt u hiervan? Reacties via Reply.

Meer over dit onderwerp leest u hier.

Nieuw wiskundeboek in de maak: BètaBrug Wiskunde

Vandaag is de aftrap verricht voor een nieuwe productie, een nieuw wiskundeboek. Ik had namelijk vanmorgen een prettig gesprek met een vertegenwoordiging van de CCvW, de commissie die, namens de gezamenlijke universiteiten, verantwoordelijk is voor het afnemen van voortentamens.

Het boek dat ik ga schrijven wordt een vervolg op een eerder boek, Wiswijs. Dat was inhoudelijk vooral een basisboek Wiskunde (zeg maar: onderbouw voortgezet onderwijs), met in de Appendices flinke uitlopers vwo Wiskunde A. Er zijn er inmiddels meer dan 30.000 van verkocht.

Het nieuwe boek zorgt voor de aansluiting naar de bèta- en de technische opleidingen in het hoger onderwijs (hbo en universiteit). De werktitel is dan ook BètaBrug Wiskunde en het boek zal worden uitgegeven bij de gerenommeerde uitgeverij Wisc. Dat wil zeggen: door mijzelf ;-).

Voor volwassenen

Het wordt géén boek voor het puberonderwijs, het wordt een boek voor volwassenen. Doelgroepen zijn bijvoorbeeld:

 • a.s. studenten die zich, al dan niet in cursusverband, voorbereiden op een voortentamen vwo Wiskunde B;
 • a.s. studenten die na mbo of havo het bèta-technische hbo in willen stromen;
 • ‘late roepingen’ die op latere leeftijd willen gaan studeren;
 • a.s. studenten die aan de Open Universiteit een bèta-technische cursus of opleiding willen gaan doen (denk aan: informatica);
 • bachelorstudenten aan een tweedegraads lerarenopleiding Wiskunde (kennisbasis Wiskunde).
Calculusboek

Als ik de inhoud in één woord zou moeten omschrijven zou ik het boek in wording een Calculusboek willen noemen.

Wat in Wiswijs staat is de kennis waarop zal worden voortgebouwd. Ik denk momenteel aan de volgende hoofdstukken voor BètaBrug Wiskunde:

Ik richt mij bij het schrijven op de de nieuwe examenprogramma’s WiskundeB in het vo (havo: eerste eindexamens in 2017, vwo: 2018), maar voel me daar niet aan gebonden. Het wordt immers geen 12-18-boek. Informatie over deze nieuwe examenprogramma’s vindt u hier.

Het daadwerkelijke werken aan het boek is najaar 2017 begonnen. Er moet namelijk tegelijk ook nog een nieuwe druk van Wiswijs komen.