Zestien Excelformules voor de architect

Iedere architect zou deze formules moeten kennen, tenminste volgens dit artikel.

Maar vergeet het belangrijkste niet:

The key thing to remember when writing formulas for Excel is that all formulas must begin with an equals sign (=). This is because the cell contains—or is equal to—the formula and its value.

1.     SUM It sums all the values within a defined range, for a single or multiple rows or columns. =SUM(A1:F1)=SUM(A1:A7)
2.     MIN It gives the “smallest” value within a defined range. =MIN(A1:F1)=MIN(A1:A7)
3.     MAX It gives the “largest” value within a defined range. =MAX(A1:F1)=MAX(A1:A7)
4.     AVERAGE It calculates the average / Arithmetic mean for a defined range. =AVERAGE(A1:F1)=AVERAGE(A1:A7)
5.     COUNT It counts the cells containing numbers within a defined range. =COUNT(A1:F1)=COUNT(A1:A7)
6.     COUNTA It counts all non-empty cells within a defined range, regardless the content. =COUNTA(A1:F1)=COUNTA(A1:A7)
7.     COUNTBLANK It counts the empty cells within a defined range. =COUNTBLANK(A1:F1)=COUNTBLANK(A1:A7)
8.     IF It gives one of two different outcomes depending on whether a condition is satisfied or not. =IF(Condition, “if true value”, “if false value”)=IF(A1<B1, “Yes”, “NO”)
9.     SUMIF It operates the SUM only if a given condition is satisfied. =SUMIF(B1:B7, “<100”)
10.  SUMIFS It operates the SUM only if multiple conditions are satisfied. =SUMIFS(B1:B7, B1:B7, “>10”, B1:B7, “<100”)
11.  COUNTIF It counts cells with numbers that satisfy the specified conditions only. =COUNTIF(A1:A7, “>10″)
12.  ROUND It rounds numbers to specified number of digits. =ROUND(8.39,1). . 8.39 will be 8.4
13.  ROUNDUP It defines the direction of the rounding to upwards. =ROUNDUP(8.39,0). . 8.39 will be 9
14. ROUNDDOWN It defines the direction of the rounding to upwards. =ROUNDDOWN(8.39, 1) . . 8.39 will be 8.3
15. Floor It rounds a number down to a specified multiple. =Floor(B2, 1000)e.g. 1350 will be 1000
16. Ceiling It rounds a number up to a specified multiple. =Ceiling(B2, 1500)e.g. 1350 will be 1500

Marinegebouw met 3D-meetkunde


Nietsvermoedend klikte ik in bovenstaande Engelstalige tweet door naar een site, blijkt het gebouw waarover het daar gaat vlak bij mij in de buurt! Namelijk op het voormalige Marineterrein Amsterdam, dat vrij recent door de Marine werd verlaten en zo beschikbaar is gekomen voor andere doeleinden.

De houten schermen voor de ramen herinneren wellicht aan (27) EU-vlaggen, want op dit terrein werden veel activiteiten georganiseerd in het halfjaar (2016) dat Nederland voorzitter was van de EU. Het gebouw op de foto heeft momenteel een collectief van ‘makers’, Makerversity, als huurder.

 

Gepensioneerden hebben het helemaal niet zo slecht !

Nu ja, twee daarvan, in Japan.

De architect Issei Suma bouwde voor hen namelijk bovenstaand tentencomplex, inclusief allerlei kegelsneden (het zijn niet precies kegels, maar misschien juist daarom oogt het zo mooi).

Ook het bad binnen nodigt uit tot wiskundige bespiegelingen.

Meer

Goddelijke architectuur

In dit filmpje ziet u hoe de Sagrada Familia van Antoni Gaudí er uiteindelijk (2026?) uit zal gaan zien.

De architect gebruikte een klein aantal meetkundige principes, die hij combineerde tot een doordacht resultaat van een bouwkundig gezien zeer complex en groot gebouw met hoge torens en bouwdelen die een eigen ontwerp kennen. Qua talstelsel gebruikte Gaudí het decimale getallensysteem, echter verhoudingen tussen de bouwdelen bleken tevens gebaseerd op het twaalftallig stelsel. Basisvormen die hij toepaste zijn onder meer de hyperboloïde en paraboloïde. Het op de kruiskerk gebaseerde grondplan met vijf beuken en een driebeukig transept is nog conventioneel. De zuilen van het schip zijn een uniek ontwerp en bestaan uit dubbelgetordeerde Salomonische zuilen met gelijke helices die tegen elkaar indraaien. Gaudí gaf de zuilen een neiging die correspondeerde met de erop inwerkende krachten, een techniek die hij al vaker succesvol had toegepast (zie kettinglijn). De zuilen kennen meerdere verschillende diameters. Afhankelijk van de diameter vertakt een zuil op een bepaalde hoogte in een knooppunt, daarmee een boom gelijkend. Het geheel vormt een oerwoud van zuilen waarop het gewelf van de basiliek rust.

Bron