#Infinity VII: afronding van deze serie

7049660_origWij zijn nu op het einde van deze serie gekomen. Deze diende om u het een en ander te vertellen over het fascinerende begrip oneindig in de wiskunde én als opmaat voor de lancering van mijn nieuwste chocoladeletter, de Infinity, volgende week dinsdag, 23 september.

Het verhaal van oneindig is echter nog lang niet af! De vorige keer behandelde ik de begrippen aftelbaar en overaftelbaar oneindig. Maar er valt nog zo veel meer te vertellen.

300950Alef

Bijvoorbeeld over het symbool hiernaast, de alef, de eerste letter van het Hebreeuwse alfabet. En over het gebruik hiervan door de wiskundige Georg Cantor om de grootte van verschillende soorten oneindig te onderscheiden (alef-getal).

Want, zoals u in de aflevering van de vorige keer hebt gezien: niet alle oneindige verzamelingen zijn even groot! Of preciezer uitgedrukt: oneindige verzamelingen kunnen een verschillende kardinaliteit hebben.

Nog veel meer

En ik heb het ook nog niet over nóg vreemdere oneindige verzamelingen gehad: verzamelingen die bestaan uit deelverzamelingen van zichzelf. Ook de continuumhypothese van diezelfde Cantor kwam niet aan bod. Dat is jammer, al was het alleen maar om u te laten zien dat er in de wiskunde soms bewezen kan worden dat een bepaalde stelling niet kán worden bewezen (of kan worden ontkracht).

Maar goed, dit is natuurlijk geen college wiskunde. Wilt u meer over oneindig weten, dan komt u door de in de serie aangereikte wiskundige begrippen als Google-zoekterm te gebruiken een heel eind. Voor de hele serie verwijs ik naar deze pagina op mijn webstek, waar alle afleveringen achter elkaar staan.

Chocolate_fractalErgens geen chocola van kunnen maken

Kunt u er nu nog geen chocola van maken? Ik kon dat gelukkig wel.

Wilt u van de resutaten van mijn inspanningen meegenieten, leg uw slaapzak dan alvast maar klaar voor de ingang van mijn webwinkeltje ! De deuren gaan in de nacht van 22 op 23 september (begin astronomische herfst) voor u open. Ik heet u alvast van harte welkom!

 

tastymaths_zw_kleiner