Uw mening gevraagd over eindexamens wiskunde 2014

SLECHTS VOOR DOCENTEN

Het gaat om een snelle, niet-representatieve, peiling, heet van de naald, slechts een globale bepaling van de badwatertemperatuur. Het gaat NIET om een uitgebreide analyse van of discussie over de centrale examens (CE), daarvoor moet u op het examenforum van de NVvW zijn. Vandaar dat er maar een zeer beperkt aantal vragen wordt gesteld.

Ik ga ervan uit dat u het betreffende examen ook zelf gemaakt heeft. Ook uw toelichtingen worden op prijs gesteld!

LET OP: de PILOTexamens laat ik buiten beschouwing.

U heeft maximaal 1 uur per enquête beschikbaar (maar slechts paar minuten nodig). Vragen met een * zijn verplicht om te beantwoorden. Uw persoonsgegevens worden niet gepubliceerd.

[polldaddy survey=”3A2ED0CD88912F40″ type=”button” title=”VMBO-GL/TL” style=”rounded” text_color=”FFFFFF” back_color=”000000″]

 

[polldaddy survey=”ADD1FCFDD2B64BD6″ type=”button” title=”VWO Wiskunde A” style=”rounded” text_color=”FFFFFF” back_color=”000000″]

 

[polldaddy survey=”4777E18BF20E6C9E” type=”button” title=”VWO Wiskunde B” style=”rounded” text_color=”FFFFFF” back_color=”000000″]

 

[polldaddy survey=”9BEE0FE6D574B677″ type=”button” title=”VWO Wiskunde C” style=”rounded” text_color=”FFFFFF” back_color=”000000″]

 

NB: de opzet van de enquêtes is wat veranderd: meer meerkeuzevragen, minder vragen naar persoonsgegevens.

Hier vindt u de opgaven en correctievoorschriften havo/vwo. Hier die voor vmbo.

 

Uitslag enquête

  • De uitslag havo kunt u hier vinden op zondag 18 mei, 17:00 uur.
  • De uitslagen vmbo-gl/tl en vwo kunt u hier vinden op zondag 25 mei, 17:00 uur.