Euclidische Vakdidactiek (4): de rol van Kennis

De taxonomie van Bloom waar ik het al eerder over had is hiërarchisch geordend. Zo staat Begrip & Inzicht  (Bloom: Comprehension) boven Kennis (Knowledge) en Begrip & Inzicht weer onder Toepassing (Application). Daar bedoelde de werkgroep van Bloom onder meer mee, dat wat op de ladder onder staat voorziet in de noodzakelijke basis voor wat er boven staat. … Lees “Euclidische Vakdidactiek (4): de rol van Kennis” verder

Euclidische Vakdidactiek (3): Begrip & Inzicht

10/8, 10/8, 10/8, 10/8, 10/8, dat was het rijtje cijfers dat op de lagere school regelmatig onder mijn rekenwerk stond. Een 10 kreeg ik voor het rekenen, een 8 voor netheid. En dan, na vijf van deze duo’s, de verdiende beloning: een provinciestempel van de hoofdonderwijzer, mijnheer Bours. Een heus rekenwonder was ik, zou je kunnen … Lees “Euclidische Vakdidactiek (3): Begrip & Inzicht” verder

Euclidische Vakdidactiek (2): axioma 1

Euclides ontwikkelde de later naar hem vernoemde Meetkunde op een systematische manier: uit een beperkt aantal axioma’s leidde hij, gebruik makend van wat niet-gedefinieerde concepten (punt, lijn, cirkel, straal, middelpunt, ..), stellingen af, ware uitspraken. In een poging om de lopende discussies over Vakdidactiek Wiskunde weer te laten gaan over dat waar ze over zouden moeten gaan, … Lees “Euclidische Vakdidactiek (2): axioma 1” verder

Euclidische Vakdidactiek Wiskunde (1): aftrap

In mijn artikel over de #rekentoets positioneer ik mij ‘in het midden’ van de strijd tussen de twee bakkeleiende vakdidactische stromingen in Wiskundeland, die van de Realistische Wiskunde en de Traditionele. Maar dat is natuurlijk nogal vaag. Ik neem wat afstand van deze twee heilsleren, maar waar sta ik dan zelf precies? In mijn artikel … Lees “Euclidische Vakdidactiek Wiskunde (1): aftrap” verder

Aftrekken is inverse Bewerking van Optellen

In de USA woedt momenteel een debat rond Common Core Math dat parallellen vertoont met wat hier de discussie over Realistische Wiskundeonderwijs (in het vervolg: RW) versus Traditioneel Wiskundeonderwijs (TW) is. Hierbij nog wel de aantekening dat het woord Math in de USA meer omvat (ook wat wij hier Rekenen zouden noemen) dan Wiskunde alleen. Wat mij in … Lees “Aftrekken is inverse Bewerking van Optellen” verder

Plofwiskunde

U weet vast wel wat een plofkip is. Wakker Dier schrijft daarover op haar webstek: In 6 weken tijd wordt een kuikentje van 50 gram opgepompt tot vleeshomp van meer dan 2 kilo. Door de veel te snelle groei en slechte leefomstandigheden is de plofkip zwak en vatbaar voor ziektes. Maar wat versta ik nu … Lees “Plofwiskunde” verder

Faseverschil

Bron Hieronder vindt u een Appendix die ik ooit voor Wiswijs schreef en die later nog door de Open Universiteit voor gebruik door haar studenten bewerkt werd. In aangepaste vorm zal het een hoofdstuk vormen van Bètabrug Wiskunde (werktitel), een nieuw boek dat ik aan het schrijven ben voor de aansluiting van het voortgezet onderwijs met het hoger … Lees “Faseverschil” verder

Pippie Langkous zong ooit

Twee maal drie is vier, wiedewiedewiet en twee is negen Die fouten zal zij straks, na bekrachtiging van de invoering van de rekentoets, gelukkig niet meer maken. Dus Sander Dekker, volg de aanbevelingen van de (maar liefst) twee Commissies (Bosker, Steur) op hoofdlijnen, steun al die rekendocenten (en niet te vergeten: leerlingen) die ondertussen hard aan het … Lees “Pippie Langkous zong ooit” verder

Geen trucjes, maar Begrip & Inzicht !

Deze ‘handige’ kaart is een prima overzicht van hoe het aanleren van het rekenen met breuken absoluut niet zou moeten gaan. The Horror, The Horror. Alleen het vierde en het laatste voorbeeld zouden geplaatst kunnen worden ik het kader van een deugdelijke didactiek. Maar daar ontbreekt nu juist weer de informatie over waarmee je het beste zou … Lees “Geen trucjes, maar Begrip & Inzicht !” verder

‘Delen door 0 is flauwekul’ is flauwekul

Ik had eens een privéleerling, laten we hem Thomas noemen, die de ‘verkeerde’ wiskunde had gekozen. Thomas had Wiskunde A in zijn pakket, maar had Wiskunde B nodig voor zijn vervolgopleiding. Over schouders meekijken Een voordeel van privébegeleiding verzorgen boven voor de klas staan is dat je constant over de schouders van een leerling mee … Lees “‘Delen door 0 is flauwekul’ is flauwekul” verder