#LiegGrafiek van Week 47

UiDeze #LiegGrafiek liegt misschien niet echt. Maar deze infographic is wel weer zó dom, zegt namelijk niets, dat ik vind dat de zilverui op een bepaalde manier toch wél weer liegt. Alle aantallen kunnen toch gewoon in een nette tabel? Hier een echt cirkeldiagram (dus compleet rond) bij maken met percentages had gekund, maar de hierboven gekozen uivorm wekt slechts verwarring.

Deze vraag, uit een rekenmethode, voert wel netjes C. Bakker als bron op, maar dat is dan ook de enige informatie die iets toevoegt.

Dit verkeerd gebruik van infographics komt tegenwoordig helaas steeds vaker in de media voor: een infographic zonder toegevoegde waarde: het is een graphic, zonder enige info.

Doet u soms zelf in uien? Dan is er hier een mooie webstek met veel informatie. Let wel: ik heb niet alle grafieken daarop op hun Liefactor gecontroleerd!

De prijs #LiegGrafek van de Week wordt uitgereikt aan Karin van der Meer (@karinvdrmeer), die al voor het behalen van deze prijs in huilen uitbarstte:

Ik reik de prijs iets eerder uit dan gebruikelijk, omdat ik morgen (vrijdag) al vroeg op pad moet.

 

Ronde tafel over rekentoets

Op 4 december organiseert de Tweede Kamer een ronde tafel over de Rekentoets. Daarbij zijn allerlei deskundigen vanuit Wiskundeland uitgenodigd. Het tijdstip, na de behandeling in de Tweede Kamer Commissie die hierover gaat (09/10 en 07/11), is wat merkwaardig. Diverse kamerleden roeptoeterden eerst – zonder veel kennis van zaken – datgene wat hun door andere roeptoeters was ingefluisterd/ingebruld, en daarna gaat men kennelijk pas informeren hoe het nu precies zit. Afijn, beter laat dan nooit.

Verzoening nodig

De doelstelling van het gesprek is bescheiden, de Tweede Kamer wil gewoon weten hoe het nu zit met die twee stromingen binnen Wiskundeland.

“Doel van het gesprek is om te achterhalen waarom de invoering van de rekentoets zoveel stof heeft doen opwaaien….”

Ik had deze ronde tafel (zou die heel blijven?) zelf echter graag gezien als begin van een heuse verzoening der partijen. De strijd tussen de twee heilsleren heeft al te lang menig ontwikkeling in het reken/wiskundeland in de weg gezeten.

DSM IV

Ik zie deze verlamming niet zo zeer als zijnde veroorzaakt door een verschil van didactische inzichten. Daarmee begon het ooit. Maar deze kloof lijkt mij overbrugbaar, met de nodige goede wil aan beide kanten.

Het is in de loop der tijd vooral een psychologisch probleem geworden. Sommige participanten in de discussie zouden daarom beter eerst eens DSM IV kunnen raadplegen voor een adequate zelfdiagnose. Trefwoorden: frustratie, gekwetstheid, arrogantie, vijanddenken. En ook: fanatisme, een belangrijker zaak waardig.

Palestijns-Israëlische conflict

Ik zie zelf niets in deze ronde tafel. Het is zelfs geen begin van de oplossing van deze strijd, die steeds meer is gaan lijken op het Palestijns-Israëlische conflict. Of denkt de Tweede Kamer nu echt dat alle betrokkenen elkaar na dit gesprek snikkend in de armen zullen gaan vallen? Gelukkig las ik als doelstelling van deze ronde tafel als aanvulling:

” … en te onderzoeken hoe hiermee in de toekomst moet worden omgegaan. “

Dat geeft tenminste een sprankje hoop.

Wouter: help!

Het probleem valt namelijk pas op te lossen na lang praten, met veronachtzaming van de Bekende Zeurpieten (BZ’ers; het gaat hierbij om infaam en abject gedrag; niet om een eventuele dissidente opvatting). Hierbij kan een Wouter-Bos-achtig type misschien voor wat sturing zorgen. In ieder geval zou zo’n Wouter-Bos-in-spe mijns inziens het beste niet uit Wiskundeland kunnen komen, wel uit het onderwijs. Ik schrijf ‘praten’, maar ik bedoel: ‘werken’. Laat positivo’s uit beide kampen nu eerst maar eens gezamenlijk gaan werken aan iets concreets, een goede rekentoets bijvoorbeeld.

Count me out, ik mis in deze zaak inmiddels echt de inspiratie. Wouter mag mij desgewenst voor wat advies best eens bellen ;-)

Euclidische Vakdidactiek Wiskunde (1): aftrap

Euclid's_Elements_1573_EditionIn mijn artikel over de #rekentoets positioneer ik mij ‘in het midden’ van de strijd tussen de twee bakkeleiende vakdidactische stromingen in Wiskundeland, die van de Realistische Wiskunde en de Traditionele.

Maar dat is natuurlijk nogal vaag. Ik neem wat afstand van deze twee heilsleren, maar waar sta ik dan zelf precies? In mijn artikel schets ik wat persoonlijke achtergronden, maar erg diep ga ik – bewust – niet in op de materie. Wel stip ik een begrip (twee begrippen, zoals u wilt)  aan wat voor mij allesbepalend zou moeten zijn voor de Vakdidactiek Wiskunde: Begrip en Inzicht.

Nu wil ik wel wat verder gaan, in een bij voorbaat al mislukte poging mijn opvattingen in een streng Euclidisch stelsel te vatten, uitgaande van een paar axioma’s van waaruit vervolgens allerlei stellingen bewezen gaan worden.

Ik sta nu aan het begin van dit avontuur en ik waarschuw u alvast: mijn zoektocht zal wel eventjes gaan duren! Ik ben van plan elke woensdag mijn stelsel uit te breiden, waarbij het onvermijdelijk is dat ik u af en toe ook wel eens op een dwaalpad mee zal voeren.

Ik weet nu zelfs nog niet eens hoeveel en welke axioma’s ik nodig zal hebben om het systeem compleet te maken. En ik wijs u zekerheidshalve nog even op de betrekkelijke relativiteit van deze axioma’s. Zij worden door mij gekozen op grond van overtuiging, kennis, ervaring, enzovoorts, maar met een andere keuze krijg je direct een ander stelsel. Door het laten vallen van Euclides parallelenpostulaat onstaat immers ook direct een andere, niet-Euclidische, Meetkunde.

Axioma 1, zoals u had kunnen verwachten:

Begrip en inzicht moeten de leidende factoren zijn bij het maken van vakdidactische keuzen.

Een volgende keer ga ik hier nader op in.

Reacties van u op mijn voornemen zijn overigens nu al welkom.

 

 

LiegTwiet 2: ‘Helder weer gevaarlijker voor verkeer dan mistig weer’

Foto: ANP
Foto: ANP

In deze rubriek presenteer ik u uitspraken die u hopelijk doen twijfelen. Bij (pseudo-)statistische uitspraken zou u namelijk altijd moeten twijfelen.

Een krantenkop is snel gemaakt en het lezerspubliek is in het algemeen ook weinig geïnteresseerd in de vraag of het onderzoek dat aan zo’n kop ten grondslag ligt wel deugt.

Vaak wordt het u, kritische lezer (referentieniveau F2), ook niet echt gemakkelijk gemaakt om uit zo’n krantenbericht de waarheid te achterhalen. En u heeft natuurlijk ook wel wat beters te doen! Onderzoeksjournalisten worden bovendien voor hun werk betaald en u niet.

Zolang deze journalisten niet doen wat ze volgens mij zouden moeten doen, geef ik u als vuistregel: vertrouw geen enkel getal op een webstek of in een krant totdat de man/vrouw achter het bericht ook echt heeft kunnen aantonen dat het allemaal klopt wat hij/zij op heeft geschreven.

De uitspraken in deze nieuwe rubriek (meestal op de dinsdag) komen uit How to Lie with Statistics, van Darell Huff, een echte klassieker.

Huff noemt in dit geval geen onderzoek waarop bovenstaande uitspraak gebaseerd is, misschien verzon hij de case wel. Maar dit citaat uit zijn boek geeft wel goed aan waar het hem om te doen is.

More accidents occur in clear weather, because there is more clear weather than foggy weather. All the same, fog may be much more dangerous to drive in.

#LiegGrafiek van Week 46

Elsevier
Elsevier

Bij deze #LiegGrafiek van @Elsevier (8 november 2013) is commentaar bijna overbodig. Je kunt erover twisten of de afbeelding nu wel echt LiegGrafiekt, maar als je de precieze vraagstelling uit het onderzoek (?) niet kent is er zeker sprake van onduidelijkheid.

Nog wel een detail, een thema dat vast nog wel eens terug zal keren in deze rubriek. De cirkelgrafiek is ‘3D’ getekend en in die keuze schuilen grote gevaren. Of: mogelijkheden om te LiegGrafieken, het is maar aan welke kant je staat. Vergelijk de oppervlaktes van de cirkelsectoren ‘Nieuws lezen’ en ‘(76) Sociale media gebruiken’ (72) maar eens …

Winnaar van de Week is Berber de Vries (@berberdevries). Zij dingt op het einde van het cursusjaar mee naar een geweldige fles Pi-wijn.

Geert Wilders zeer genuanceerd over Europa

Europa
Volkskrant; 15/11/13

Onze charmante politicus uit Venlo heeft, zoals bekend, heel genuanceerde ideeën over Europa, die hij vanaf nu ook samen met La Pen zal gaan uitdragen.

Zo maar wat willekeurige citaten van onze vriend (@geertwilderspvv):

‘Brussel is een ondemocratisch monster- een vampier die ons leegzuigt tot we slechts een onbetekenende provincie zijn van het Groot-Europese Rijk.’

“De bevrijding begint. Van de elite in Europa, van het monster uit Brussel.”

“Bezoek Marine Le Pen definitief op 13 november. Op campagne voor herstel nationale soevereiniteit ten koste vd EU en tegen massaimmigratie!”

Een van de bezwaren van Wilders tegen Europa is dat Europese Unie een geldverslindende bureaucratie kent.

Volkskrant columnist Peter de Waard ging maar eens rustig aan het rekenen (2F) en vond een verrassend resultaat: de EU is een van de slankste organisaties in Europa !  In Nederland werken 120 duizend rijksambtenaren, in Amsterdam zijn er 115 duizend gemeente-ambtenaren. De EU moet het doen met 50 duizend ambtenaren, waarvan er 35 duizend in Brussel werken. Zie voor het rekenwerk het knipsel hierboven.

Het lezenswaardige artikel zal in de loop van de dag vast nog wel op de @volkskrant-webstek verschijnen.

 

 

Peter Buwalda (ook) over Staartdelingen

Column Peter Buwalda
Column Peter Buwalda

De man achter de roman Bonita Avenue, waarin een wiskundige zo’n prominente hoofdrol speelt, slaat weer toe. Dit maal in zijn column van vanmorgen in de @volkskrant. Ook hij lijkt zich nu te mengen in de strijd rond de #staartdeling, zie hiernaast.

Niets is echter minder waar, de column draait vooral om een Russisch-ogend, mysterieus meisje dat krijtwolken laat neerdalen over de klas.

Lees die column, ook al laat Buwalda redelijk in het midden waar hij staat in de stammenstrijd rond de staartdeling. Over ‘belangrijk voor later’ doet hij echter wel degelijk een uitspraak.

 

Matt Waite (Pulitzer Prize): How I faced my fears and learned to be good at math

20100728waite
Photo by Tony Kamenick

Matt Waite is a professor of practice at the College of Journalism and Mass Communications. Previously, he was senior news technologist at the St. Petersburg Times, where he was the principal developer of the Pulitzer Prize-winning PolitiFact.

Citaat uit zijn artikel:

‘But that’s the lesson I’ve learned: The difference between good at math and bad at math is hard work. It’s trying. It’s trying hard. It’s trying harder than you’ve ever tried before. That’s it.’

 

Lees zijn artikel !

TastyMaths™ en Choco-pi 4.0

Direct naar webwinkel voor Choco-pi en andere producten.

P
De oude mallen: polystyreen en silicone

Zo’n vijf jaar is die uit de verkoop geweest, Choco-pi, mijn chocoladeletter in de vorm van het symbool π. Maar sinds afgelopen zondag (16 maart) wordt er weer aan gewerkt! Op de eerste plaats aan nieuwe mallen, de oude ‘losten’ niet goed genoeg, volgens de chocolatiers die ik inschakelde om ze met chocolade te vullen. Professionele mallen zijn daarom van polycarbonaat (slechts even tikken, dat ligt de letter er al uit) of PET-G, niet van silicone.

Geschiedenis: 1.0 en 2.0

Even wat geschiedschrijving: versie 1.0 was de allereerste, die slechts bedoeld was voor eenmalige verkoop, in een kraampje op de jaarvergadering (2008) van de NVvW. Het hele proces heb ik toen bijgehouden op dit weblog, een voorloper van deze webstek.

Wiskundemeisjes met Chocopi
Wiskundemeisjes met Choco-pi

Een journalist van het NRC, Paul Steenhuis, kwam achter het bestaan van Choco-pi, vond het een erg leuk idee en nam contact met mij op. Na wat gezamenlijk breinschudden kwam daar toen een plannetje uit: Choco-pi, inmiddels in versie 2.0, kon in het kader van Internationale Pi-dag (14 maart) 2009 via de webwinkel van het NRC gekocht. Ze vlogen daar toen de deur uit.

Zie deze pagina voor meer over aandacht voor Choco-pi in de media (tv, krant, radio).

Fase 3 voortijdig beëindigd

IMO2011_55Hierna is nog versie 3.0 gevolgd, de periode van een klein half jaar dat de letter via mijn eigen webstek te koop was. Versie is eigenlijk geen goede benaming, het ging in alle drie de perioden om hetzelfde ontwerp en om dezelfde mallen. Persoonlijke omstandigheden beëindigden deze fase echter voortijdig. De overgebleven letters zijn toen cadeau gegeven, bijvoorbeeld aan de winnaars van de Internationale Wiskunde Olympiade, toen (2011) in Amsterdam.

Nu dan: 4.0!

Als ik dan toch met nieuwe mallen moet gaan werken, kan ik tegelijkertijd ook de collectie uitbreiden met andere wiskundige symbolen. Voor 2014/2015 wordt dat het ∞-teken, dat verklap ik u (primeur!) bij deze. Vermoedelijk ook goed voor afzet in wat ik maar even de zweefsector noem.

Het ligt in de bedoeling vanaf nu elk cursusjaar met een nieuw symbool op de markt te komen, onder de inmiddels gedeponeerde merknaam TastyMaths™.

3D-tekening; Miguel Jaspers: www.kontravision.nl

 De 3D-tekening voor de mal werd gemaakt door Miguel Jaspers van Kontravision.

Wees er op tijd bij!

Als u nu al echt grote partijen zou willen reserveren (bijvoorbeeld voor uw bedrijf of instelling, uw beurs of manifestatie, ..) , dan kan dat (zie onder Contact). De letters komen na de zomervakantie, en dus ruim voor Sinterklaas en Kerst, op de markt.

tastymaths_rb

 

Onderwijsvernieuwing buiten Dé Onderwijsdagen

IMG_0014Dé Onderwijsdagen (@OWD13) zijn aan de gang. Maar denk niet dat er daarbuiten niets aan onderwijsvernieuwing gebeurt!

Loren Ijapon, een schoolmeisje uit Japan, zorgde deze week in ieder geval voor haar bijdrage. En wat geldt voor alle werkelijk belangrijke innovaties in het onderwijs, geldt ook nu: een kind kan de was doen!

Neem in de klas een foto van het schoolbord, plaats deze met je smartphone op Google Plus, in de Math Communitity, en wacht op reacties. Deze bereiken je gegarandeerd binnen een paar minuten en zo kun je je leraar verbluffen met de meest intelligente antwoorden. Dat is nu echt crowdsourcing!

Can anyone answer this ?
Please answer, I beg you all guys  .
Just comment below :)