Onderwijsevaluatie

Binnen onderwijsprojecten hanteert men, als het goed is, doelstellingen die men wil bereiken. Op het einde van zo’n project, of tussentijds, is het goed om een onafhankelijke deskundige te laten evalueren of die doelstellingen ook zijn bereikt en om aanbevelingen te doen voor het vervolg.

Wisc voerde diverse van dit soort evaluaties uit voor het NUFFIC, van projecten rond bèta-onderwijs en/of het gebruik van ICT in het onderwijs.

Ook hanteerde Wisc vele malen de voorzittershamer in zogenoemde Tender Evaluation Committees van het NUFFIC, een soort jury die beoordeelt wat het beste projectvoorstel is voor een project in wording.

Voor, al dan niet internationale,  project- en programma-evaluaties kunt u bij mij terecht! Mail naar wisc001@xs4all.nl of bel: 020 – 331 55 42.

Volkskrant; 6 januari 2005
Volkskrant; 6 januari 2005