Cursussen Vakdidactiek Wiskunde

De cursussen die ik aanbied vormen een brug tussen vakinhoud (de wiskunde) en didactiek.

Geen knip- en plakwerk of algemene onderwijskunde, maar didactiek toegesneden op u en uw beroep, dat van wiskundedocent.

Wiskunde als wetenschappelijke discipline én als schoolvak

Jarenlang was ik vakdidacticus wiskunde, bij de Universiteit Leiden. Vakdidacticus is een duur woord voor lerarenopleider van eerstegraders. (Vak)didactiek draait om de centrale vraag: hoe zorg je ervoor dat leerlingen of studenten (beter) wiskunde gaan leren?

Op grond van signalen die ik ontvang, krijg ik het idee dat de vakdidactiek in de initiële lerarenopleidingen en in nascholingscursussen de laatste jaren wat ondergesneeuwd is geraakt door algemeen-didactische en onderwijskundige scholing, met aandacht voor allerlei tamelijk brede thema’s (denkactiviteiten; het gebruik van ICT; individuële aandacht voor leerlingen, …).

BlWiuYyIYAADJDyIk heb dan ook besloten om zelf – aanvullend – (micro)vakdidactische cursussen aan te gaan bieden. Deze zouden een brug moeten gaan vormen tussen de wiskunde als wetenschappelijke discipline en het schoolvak wiskunde.

Denk aan onderwerpen als:

  • Wat betekent het =-teken eigenlijk?
  • Wat is het verschil tussen een functie en een relatie?
  • Correct gebruik van logische symbolen, als dat van de dubbele implicatie
  • De strijd om de y-as

Dit zijn onderwerpen zoals die aan de orde komen in de wiskundedidactische klassieker Didactische oriëntatie van wiskundeleraren van Dr. Joh. Wansink.

Ontwikkelingsfase

In dit ontwikkelingsstadium bied ik deze cursus alleen op maat aan: voor een hele wiskundesectie, een scholengemeenschap, een scholengroep, … . De eerste cursussen worden in nauw overleg met de betrokkenen ontwikkeld. Bij voldoende belangstelling komt er in een later stadium een open inschrijving. Pi-wijn (zie foto) is overigens niet in de prijs inbegrepen.

Ik beperk mij voorlopig ook tot het havo/vwo, omdat daarin de brug naar het hoger onderwijs (wo + hbo) wordt geslagen.

Contact

Voelt u zich door dit concept aangesproken? Onder Contact op de menubalk vindt u een contactformulier. U kunt ook een e-mail sturen (wisc001@xs4all.nl) of bellen (020 – 331 55 42).

Reageer !