Cursus- en curriculumontwikkeling

CursusonwikkelingLes, cursus, curriculum: deze begrippen verschillen vooral in schaal: van klein naar groot, van micro maar macro.

Wat wilt u, als docent of instelling, dat uw leerlingen of studenten bereiken? Wat zijn uw/hun doelstellingen? Voor een les, voor een cursus, voor een hele opleiding?

Wisc helpt u om deze doelstellingen te formuleren en deze vervolgens te vertalen naar een concreet onderwijsprogramma:  Daarbij is de les de kleinste eenheid en het curriculum de grootste. Het gaat bij die vertaling om het

  • wie?
  • wat?
  • waar?
  • wanneer?
  • waarom?
  • hoe?

Meer weten?

Neem contact op via