Waarom we een Rekentoets Zouden Moeten Invoeren, Deel 103: beter onthouden

Cumulatief toetsen houdt in dat er in een toets ook vragen kunnen gesteld worden over de stof die behandeld is in een voorafgaande periode.

Cumulative exams take advantage of the spacing effect: If you have already studied something, studying it again after a delay can produce a huge amount of learning. (Studying the same information without letting time pass in between produces much less learning.) A cumulative exam means that in December you’re going to have to restudy whatever you learned back in September. Because that involves spacing, you’re going to learn a lot from doing it.

 

Spaced learning is especially important for long-term learning. If you want to remember something for the short term, maybe just for your exam in a few days, spaced learning will help some. If you want to learn something for life, spaced learning is absolutely crucial. Research shows that the longer you want to remember something, the more you should space your learning. 

Lijkt mij een goed argument tegenover mensen die beweren dat (leren) rekenen slecht iets is voor in het primair onderwijs (en niet voor het vo)!

Artikel over Cumulative exams

Onderzoek I (helaas: €)

Onderzoek II (helaas: €)

 

Eerdere afleveringen in deze serie

Waarom we een Rekentoets Zouden Moeten Invoeren, Deel 100: vleesconsumptie

Eenzelfde berekening in de NRC

Eerdere afleveringen in deze serie

Hoofdrekenen rond 1900

BogdanovBelsky_UstnySchet

Op dit olieverfschilderij (1895) van de Russische kunstschilder Nikolai Bogdanov-Belsky ziet u hoe leerlingen peinzen over een som die door hun leraar op het bord is gekrijt. Eentje fluistert zijn antwoord al in het oor van de meester.

De opgave luidt: bereken (10²+11²+12²+13²+14²)/365.

Kunt u dat uit het hoofd?

Oplossing (= 2)

Het =-teken


Aan Robert Recorde wordt de introductie van het =-teken toegeschreven (1557).

“To avoid the tedious repetition of these words, ‘is equal to,’ I will set a pair of parallels of one length, because no two things can be more equal”

Dit lijnen van het minteken waren toen wel langer dan ze nu zijn. Zie de vergelijking onderaan.

Bron

Meer over het =-teken hier