De Wet van Moore: logaritmen

Al eerder besteedde ik hier aandacht aan deze wet, maar merkwaardigerwijs plaatste ik daar niet de grafiek die dit voorbeeld van exponentiële groei mooi illustreert. Bij deze dan. Let op de logaritmische schaal langs de verticale as: de waarden erlangs verschillen steeds een factor 10. Moore’s Law is the observation that the number of transistors … Lees “De Wet van Moore: logaritmen” verder

Twecibel en logaritmes

Gisteren plaatste ik deze tweet op Twitter: Stelling: het aantal twecibel dat hier geproduceerd wordt is regelmatig omgekeerd evenredig aan de hoeveelheid kennis van zaken. — Hans Wisbrun (Wisc) (@hanswisbrun) May 23, 2015 Eerder had ik dit al eens toegespitst op het debat over de rekentoets, waarin het nogal opvalt dat sommige mensen (een psycholoog … Lees “Twecibel en logaritmes” verder

Verspreiding van griep en ander ongerief

Disease  R0 Measles 12-18 Smallpox 5-7 Mumps 4-7 Influenza (1918 pandemic strain) 2-3 Op internet kwam ik bovenstaande tabel tegen. is het gemiddelde aantal nieuwe infecties dat een zieke naar verwachting veroorzaakt. Bij waarden groter dan 1 is er sprake van exponentiële groei. Hoeveel vaccinaties nodig? Vaccinaties zijn er op gericht deze kleiner te maken. … Lees “Verspreiding van griep en ander ongerief” verder

Kim’s kernbom

De BBC publiceerde zondag bovenstaand overzicht van de groottes van recente kernbomexplosies in Noord-Korea. Het gebruik van deze getallen is echter misleidend. Ik heb het nu eens niet over de diameters van de gebruikte cirkeldiagrammen, waarmee vaker wat misgaat, ik heb het over iets achterliggends. Schaal van Richter De grootte van kernbomexplosies wordt vaak, zoals … Lees “Kim’s kernbom” verder

Wiskundige Denkactiviteit 1; nu met oplossing

Wat is groter: 1000^1001 of 1001^1000? Tip: kennis van het getal e helpt. Oplossing Dit probleem zwerft al geruime tijd op internet rond. Hier is een mogelijke oplossing (gebruikmakend van een eigenschap van het getal e). Bron Maar er zijn er meer! K.P. Hart heeft zelfs zes oplossingen gevonden (als het er in de tussentijd niet … Lees “Wiskundige Denkactiviteit 1; nu met oplossing” verder

Het Blijft een Trucje

Er zijn van die filmpjes op internet waar je het inhoudelijk totaal niet mee eens bent, maar die de (alternatieve) zienswijze in ieder geval duidelijk uiteenzetten. Dit is zo’n filmpje: Het probleem dat leidt tot deze alternatieve notatie is al vaker gesignaleerd, ook door mij. Maar wat mij tegenstaat in het alternatief is dat het … Lees “Het Blijft een Trucje” verder

Weg met het log-symbool?

Wiskundige bewerkingen komen in paartjes: optellen/aftrekken, vermenigvuldigen/delen, enzovoorts. Bij machtsverheffingen horen eigenlijk twee partners: worteltrekken en het nemen van de logaritme, afhankelijk van wat je als variabele wilt zien: x² = 8, daar hoort de inverse bewerking worteltrekken bij: x = ±√8. Maar bij 2^x = 8 hoort een logaritme: ²log 8. Dat log-symbool leidt, zo is mijn ervaring, nog … Lees “Weg met het log-symbool?” verder

Aftrekken is inverse Bewerking van Optellen

In de USA woedt momenteel een debat rond Common Core Math dat parallellen vertoont met wat hier de discussie over Realistische Wiskundeonderwijs (in het vervolg: RW) versus Traditioneel Wiskundeonderwijs (TW) is. Hierbij nog wel de aantekening dat het woord Math in de USA meer omvat (ook wat wij hier Rekenen zouden noemen) dan Wiskunde alleen. Wat mij in … Lees “Aftrekken is inverse Bewerking van Optellen” verder

Nieuw wiskundeboek in de maak: BètaBrug Wiskunde

Vandaag is de aftrap verricht voor een nieuwe productie, een nieuw wiskundeboek. Ik had namelijk vanmorgen een prettig gesprek met een vertegenwoordiging van de CCvW, de commissie die, namens de gezamenlijke universiteiten, verantwoordelijk is voor het afnemen van voortentamens. Het boek dat ik ga schrijven wordt een vervolg op een eerder boek, Wiswijs. Dat was … Lees “Nieuw wiskundeboek in de maak: BètaBrug Wiskunde” verder