Euler-orgel gaat werken

In het Teylers Museum in Haarlem, mijn eigen favoriete museum in Nederland, kunt u dit orgeltje vinden. Dit weekend wordt het tot leven gewekt in het Muziekgebouw aan ‘t IJ. Dit is de trailer van het concert.

 

 

 

De natuurkundige Adriaan Daniël Fokker (1887-1972) ging ervan uit dat muziek zowel melodisch als harmonisch gebaseerd moet zijn op intervallen met eenvoudige frequentieverhoudingen. In navolging van Huygens en Euler pleitte hij voor de vervanging van de gebruikelijke verdeling van het octaaf in twaalf gelijke delen door een verdeling in 31 delen. In 1943 liet hij volgens deze principes dit miniatuurorgel bouwen, dat jarenlang in de museumaula stond opgesteld.