Feynman en Fermat

Toen ik (theoretische) natuurkunde studeerde in Leiden, werd Professor Richard Feynman in het tweede jaar mijn persoonlijke held. Dat kwam niet zo zeer door de inhoud van zijn boek Lectures on Physics dat wij voor het vak Elektriciteit & Magnetisme moesten bestuderen, maar door een foto van hemzelf in de inleiding van zijn boek. Je kon dus kennelijk goed worden in de natuurkunde (hij won de Nobelprijs in 1965) en daarnaast nog totaal andere interesses hebben! Wat een opluchting!

Richard Feynman heeft zich ook bezig gehouden met de Laatste Stelling van Fermat, zo bleek na zijn dood (1988). 

Feynman wrote an unpublished 2 page manuscript approaching Fermat’s Last Theorem from a probabilistic standpoint and concluded (before Andrew Wiles’ proof!) that “for my money Fermat’s theorem is true”. Here is the reconstruction of his approach.

Tot slot nog een uitlating van Feynman zelf:

The main job of theoretical physics is to prove yourself wrong as soon as possible.