Fbreinbreker 5; nu met oplossing (zonder algebra!)

Oplossing

In onderstaand filmpje ziet u achtereenvolgens een oplossing mét gebruik van algebra (oplossen van stelsel lineaire vergelijkingen) en eentje zonder. Het aardige van de tweede methode vind ik, dat deze ook door jonge, niet in de algebra geschoolde, kinderen te vinden en/of begrijpen is.

Wordt zo’n opgave binnen het onderwijs gebruikt, dan krijgen kinderen daarmee ook direct een belangrijke les mee voor het oplossen van wiskundige problemen: probeer eerst gewoon eens wat en/of gebruik je gezond verstand. Lang niet altijd is het namelijk nodig om zwaarder geschut in te zetten.

Dat deze les ook voor hoger geschoolden geldt, mag blijken uit het feit, dat ik toch nog aardig wat oplossingen mét gebruik van algebra kreeg ingestuurd, terwijl in de vraag juist was opgenomen dat dat niet mocht. Dit is kennelijk bij hen (en ook bij mij) toch de eerste reflex, een soort Pavlov-reactie.

Overigens: als je per se wilt kun je die tweede oplossing ook wel in algebraïsche termen formuleren. Maar dat was dus niet de bedoeling.

 

Bron (probleem is aangepast)