Gezocht: wiskundedocent Tilburg e.o. i.v.m privébegeleiding

Voor de zomer begeleidde ik een jongen die op The British School in Amsterdam zat. Hij moest een toelatingstoets Wiskunde doen om toegelaten te worden tot de (bachelor)opleiding International Business Administration aan de Universiteit Tilburg. Qua niveau had de toets een niveau vergelijkbaar met die van het vwo Wiskunde-A examen. Hij haalde, met mijn assistentie, de toets en studeert nu in Tilburg.

Hij studeert nu in Tilburg en krijgt in zijn eerste jaar ook een wiskundevak. Hij vroeg mij om hem weer te begeleiden, maar dat leverde al gauw agendatechnische problemen op.

Vraag aan u: zou u (omgeving Tilburg) hem misschien (betaald) willen begeleiden?

Hij woont nu nog in Amsterdam, maar wil op korte termijn verhuizen naar Tilburg. Zijn inzet is goed, hij zou het vak ook aan moeten kunnen, maar ik had hem graag wat meer wiskunde-B gegund in zijn voortraject (groot deel in het buitenland). Zijn Nederlands is goed. Dat geldt in nog sterkere mate voor zijn Engels.

Het daar gebuikte boek is Mathematics for Business Economics van H. Hamers, B. Kaper and J. Kleppe.