Kunst uit dobbelstenen

Srinivasa Ramanujan was een Indiaas wiskundige, voornamelijk autodidact, met de getaltheorie als zijn belangrijkste domein. Ik besteedde al eerder aandacht aan deze opmerkelijke man.

Bovenstaand, levensgroot, kunstwerk werd gemaakt ter gelegenheid van zijn 98ste sterftedag en geplaatst in de aankomsthal van Kempegowda International Airport. Op zich is zoiets niet erg opmerkelijk, al kent de westerse wereld dit genie nauwelijks. Maar het kunstwerk bestaat uit allemaal dobbelstenen!

Hier een artikel over de ontstaansgeschiedenis van het werk.

Over Ramanunjan bestaat er een aardige anekdote, al denk ik niet dat u hier bij niet-ingewijden succes mee zult hebben.

Een collega-wiskundige:

Ik herinner me dat ik hem eens aan zijn ziekbed in Putney (Londen) bezocht. Ik was met taxi nr. 1729 gekomen. Het getal kwam mij tamelijk saai voor en ik merkte op dat ik hoopte dat het geen ongunstig voorteken was. ‘Nee’ was het antwoord van Ramanujan, ‘het is een zeer interessant getal. Het is het kleinste getal dat op twee verschillende manieren als de som van twee derdemachten kan worden uitgedrukt.’