Hoe groot is uw DNA?

‘Elke nieuwe groep studenten leg ik de vraag voor: hoe groot is ons DNA? Het DNA is de informatiedrager van ons lichaam: in de lange keten DNA die in elke cel van ons lichaam zit, zitten genen die coderen voor alle eiwitten die de biologische processen in ons lichaam mogelijk maken. Die DNA-keten zit slim opgerold tot een soort kluwen, zodat het in de cel past. Want rol je die kluwen uit één cel helemaal uit, dan is het een sliert van 2 meter lengte! Niet dat je het zou kunnen zien, want de keten is maar 2 nanometer dik. Die twee getallen geven aan hoe bijzonder dat enorme DNA-molecuul is.’

‘Ik doe onderzoek naar hoe dat DNA opgerold zit, hoe die twee meter gestructureerd op een kluwen zit. Hiervoor is nog een derde getal van belang: de persistentielengte. Dit getal geeft aan tot welke lengte de DNA-keten een recht stuk is, en wanneer het een kluwen wordt. Vergelijk het met een tuinslang. Een kort stukje tuinslang is eigenlijk een rechte pijp. Maar heb je tien meter tuinslang, dan wordt het een ingewikkelde kluwen. De persistentielengte van een tuinslang is 25 centimeter, zou je kunnen zeggen, en die van DNA is 50 nanometer.’

Uit een interview naar aanleiding van de oratie van John van Noort, hoogleraar Biofysica in Leiden.