Rekenen onderdeel eindexamen alle schoolsoorten

Vandaag werden door de overheid de resultaten van de rekentoets 2017 gepubliceerd per school. 

Hier een (door mij) flink ingekorte versie (Excel). Hierin kan gesorteerd en gefilterd worden.

 

Middelbare scholen hebben in 2017 gemiddeld betere resultaten behaald met hun rekenonderwijs dan in 2016. Alle schoolsoorten en leerwegen laten verbeterde resultaten zien. Er blijven verschillen bestaan tussen scholen.

In de toelichting lezen we ook:

Transitiefase rekenen

Scholen hebben de afgelopen jaren hard gewerkt aan het verbeteren van het rekenonderwijs. Het is belangrijk dat de opgebouwde expertise en de energie die scholen hebben gestoken in het verbeteren van hun rekenonderwijs behouden blijft. Rekenen is en blijft belangrijk om deze reden werkt de minister, samen met belanghebbenden en experts in het onderwijs, aan een oplossing om rekenen op de korte termijn onderdeel te laten zijn van het eindexamen in alle schoolsoorten. Hierover heeft de minister de scholen geïnformeerd via een brief in december 2017.

In het voorjaar van 2018 worden scholen over de verdere invulling en het tijdpad van deze oplossing geïnformeerd.

Bron

Nieuw perspectief

Vandaag (7 maart 2018) verscheen ook dit rapport:

een-nieuw-perspectief-voor-rekenen-in-het-voortgezet-onderwijs

Bron

Dan ook nog dit