De Wet van Moore: logaritmen

Al eerder besteedde ik hier aandacht aan deze wet, maar merkwaardigerwijs plaatste ik daar niet de grafiek die dit voorbeeld van exponentiële groei mooi illustreert. Bij deze dan. Let op de logaritmische schaal langs de verticale as: de waarden erlangs verschillen steeds een factor 10.

Moore’s Law is the observation that the number of transistors on integrated circuits doubles approximately every two years.

Transistors per microprocessor/chip:
1970: 2300
2017: >19 billion

Bron