We dronken een glas, deden een plas en alles bleef zoals het was….

En weer wordt er niets gedaan aan de kwaliteit van ons rekenonderwijs, het is om moedeloos van te worden.

Met de mond wordt het belang ervan door de politiek beleden, maar nu telt de rekentoets ook al in het vwo niet meer mee. Je kunt dus vanaf nu zelfs met een 1  voor rekenen op je cijferlijst voor het vwo slagen! Uw toekomstige huisarts, uw architect, uw leraar wiskunde … . In het vmbo en havo was dat al het geval. De situatie in het mbo is mij niet duidelijk: daar telt de toets nu niet mee, maar zou die wel gaan meetellen.

Probleem is weer doorgeschoven, naar curriculum.nu dit maal. Verwacht u daar wat van?

Onderstaande brief zond Minister Slob vandaag aan de Tweede Kamer.

brief-over-niet-meer-meetellen-rekentoets-in-vwo