Vandaag in 1785: oprichting Mathesis Scientiarum Genitrix

Over de bijbehorende school:

Tijdens de eerste algemene jaarvergadering van het genootschap werd wiskunde “[…] die voortreffelyke Hemeltelg, van goddelyke afkomst, geteeld uit Waarheid en Weldaadigheid, gezoogd aan de borsten der Menschenliefde, onderweezen in de school der onvermoeide standvastigheid […]” genoemd.

Mathesis Scientiarum Genitrix