Flexibele digitale examens in vmbo-bb/kb

Het overgrote deel van de eindexamens in de algemene vakken in het vmbo-bb/kb (waaronder wiskunde) wordt digitaal afgenomen.

Een van de voordelen daarvan, voor scholen en voor leerlingen, is dat het eindexamen op verschillende momenten in het schooljaar kan worden afgenomen (vandaar dat flexibel in de titel). Binnen de afnameperiode van begin april tot en met de derde week van juni bepaalt een school zelf de afnametijdstippen.

Bij schriftelijke eindexamens ligt dat anders: daar zijn slechts twee (eerste en tweede tijdvak) data voor een bepaald examen aangewezen.

Openbaarheid

Het spreekt vanzelf dat de keuze voor zo’n flexibel digitaal examen zijn consequenties heeft voor de (on)mogelijkheden voor het (voor iedereen) openbaar maken ervan. Je wilt, als docent, natuurlijk niet dat leerlingen die in juni examen doen van anderen, die bijvoorbeeld in april al examen deden, doorgeseind krijgen wat hun te wachten staat.

Controle kwaliteit

Dit staat op gespannen voet met de eis van docenten om examens op hun kwaliteit te kunnen controleren. Voor een groot deel wordt deze controle natuurlijk vooraf gedaan, voor het afnemen. Maar bij schriftelijke examens kunnen alle docenten die niet direct bij het maken van hun examens betrokken zijn, na afloop zonder restrictie met elkaar over de inhoud discussiëren, bijvoorbeeld op het eindexamenforum van de NVvW (alleen voor leden) of tijdens de speciaal door de NVvW georganiseerde examenbesprekingen. Mogelijkheden daarvoor zijn er bij deze digitale flexibele examens ook, maar deze zijn wel een stuk beperkter.

CvTE

Gelukkig beseft het CvTE dat ook. Vandaar dat ik hieronder een degelijk stuk van dat CvTE, College voor Toetsen en Examens, plaats dat helaas niet bij iedere (wiskunde)docent bekend is. Het College reageert in dat stuk op twee door de Tweede Kamer ingediende moties en doet voorstellen om zo veel mogelijk aan de twee eisen (openbaarheid en kwaliteitscontrole) tegemoet te komen.

Technisch, maar lezing is de moeite waard

Het is een vrij technisch stuk, maar het is de moeite van het lezen zeker waard, al was het alleen maar vanwege de beschrijving van de huidige situatie.

Ik werk zelf niet in het vmbo, heb daar ook nooit in gewerkt, dus ik stel me in deze terughoudend op. Ik zal hier dus bijvoorbeeld geen voorkeur voor een van de geschetste varianten uitspreken. Ruud Jongeling, vmbo-docent, doet dat hier wel.

de-openbaarmaking-van-de-digitale-examens