Jokkebrokken over de rekentoets

Mag je fél tegen de rekentoets zijn? Uiteraard. Mag je daarover dan ook zo tweeten? Natuurlijk!

Maar mag je dan op Twitter ook zaken verkondigen die gewoon niet waar zijn?

Geheim???

Ik vind dat je dat niet mag, zeker niet als je jezelf onderwijsjournalist noemt. Voor de goede orde: Ronald Buitelaar is hierin niet eens de grootste jokkebrok, maar hij laat zich wel heel erg makkelijk door anderen op sleeptouw nemen. Dan ben je geen serieus te nemen journalist meer, vind ik, maar ben je zelf een actievoerder geworden die bovendien oneigenlijke middelen inzet.

Zijn gewoon openbaar!!!

Want wat wil het geval? Maar liefst 90% van de rekentoetsopgaven wordt achteraf openbaar gemaakt. Dat dat achteraf, dus na de laatste dag dat de toets kan worden afgenomen, gebeurt lijkt mij ook nogal wiedes. Of wilt u soms dat leerlingen een toets maken die al lang bij hen bekend is? Dus helemaal niks geen geheim! Die 10% die overblijft dient om ervoor te zorgen, dat over de jaren heen een 7 ook altijd een 7 blijft (“dezelfde prestatie-eis”). Het wordt hier keurig uitgelegd.

Je kunt voor of tegen de rekentoets zijn (ikzelf sta zo’n beetje in het midden), maar blijf wel altijd fair! Eerlijkheid duurt het langst.

 

7 gedachten over “Jokkebrokken over de rekentoets”

 1. De link werkte weer, ik heb er nota van genomen. Het verandert niet veel aan mijn mening.
  Ik laat de opmerking dat ik makkelijk over de rekentoets zou doen voor uw rekening, ik haal het zelf niet uit mijn woorden.
  Ik probeer een zinvolle, goed beargumenteerde en inhoudelijke discussie over de rekentoets, zoals bijvoorbeeld ook de bijdragen van de NVvW, te volgen en daarop mijn mening te baseren, naast eigen ervaringen. Regelrechte karikaturen, foute en onterechte beeldvorming rond de rekentoets laat ik daarbij links liggen.
  Wat mij betreft vallen het ontkennen van geheimhouding en de beschuldigingen in uw column eerder in de laatste (karikaturen) dan in de eerste categorie (zinvolle discussie).
  Dus laat ik het er verder maar bij.

  1. U blijft praten over “geheimhouding” en gaat ook helemaal niet in op wat ik schreef over de vorm die nu eenmaal bepaalde consequenties heeft.

   Ik wens u een goede avond. En, niet te vergeten: een goede rekentoets!

 2. Inderdaad, dus geen inzage tijdens of na de rekentoets, maar pas na de afnameperiode. Tot zo lang geheimhouding. Het gaat daarbij niet om de logica achter die hierboven impliciet toegegeven geheimhouding (“niet openbaar”) maar om het feit van die geheimhouding zelf. Ik zie dus in de aangehaalde tweets nog steeds geen aanleiding tot een lichtere of forsere aantijging in de zin van leugens dan wel jokkebrokkerij.
  Ook met het aangeven van het feit dat slechts tijdens besloten sessies over de opgaven gesproken kan worden blijkt dat er dus sprake is van geheimhouding. Op (digitale) openbare plaatsen bespreken of kritiek leveren, zoals wel kan bij het CE, wordt door CvTE niet getolereerd, is mij bekend. De link naar het formulier werkte bij mij overigens niet “pagina niet gevonden”.
  Onwaarheden verkondigen geldt inderdaad voor mij, voor de aangehaalde twitteraars en inderdaad ook voor u. Ik heb die twitteraars niet op een onwaarheid kunnen betrappen zoals ik al probeerde duidelijk te maken. En zeker Ronald Buitelaar heb ik voor zover ik hem ken geen doelbewuste onwaarheden zien verspreiden of kunnen betrappen op het voeren van een hetze tegen de rekentoets. Zijn visies en standpunten worden genuanceerd en beargumenteerd te berde gebracht, wat niet wil zeggen dat je het er mee eens moet zijn.
  Hem in dit kader van jokkebrokkerij ten tonele voeren lijkt me dan ook zeer ten onrechte. Ik distantieer me van uw woorden “Dan ben je geen serieus te nemen journalist meer, vind ik, maar ben je zelf een actievoerder geworden die bovendien oneigenlijke middelen inzet” Om u te citeren: “Blijf wel altijd fair”.
  Zowel examen- als toetsvragen worden door collegae gemaakt, maar het is niet oncollegiaal daarop kritiek te hebben, anders zouden examenbesprekingen en -fora wel in kunnen pakken, zelfs de tweede correctie misschien.
  Gezien het feit dat het cijfer van de rekentoets grote consequenties voor het slagen of zakken kan hebben, in feite een onderdeel van het CE is geworden, zonder dat het onder de regelingen van de (andere) CE-vakken valt, lijkt me de ongerustheid over het onderhavige aspect van de rekentoets zeker op zijn plaats, of je nu verder voor- of tegenstander bent van de rekentoets, dan wel supporter in grote of kleine mate. Tenzij je de nu gepleegde vormen van geheimhouding rond de rekentoets prima vindt.

 3. Ik vind “jokkebrok” een nogal zware aantijging in dit geval.
  Immers, het gaat over “daarna openbaar” en “na afloop openbaar” en dat is toch niet hetzelfde.
  Bij het CE kan een docent tijdens het examen de vragen al inzien en meteen daarna meenemen en spoedig daarna wordt er op fora al druk over gedelibereerd. Je kunt je kritiek kwijt en eventueel delen met collega’s, zelfs opsturen naar het CvTE. Een enkele keer leidt dat zelfs nog tot errata omdat achteraf een vraag minder geslaagd blijkt of het correctiemodel onjuist of onvolledig.
  Zo niet bij de rekentoets. De opgaven blijven tot enige tijd na afname van de toets geheim (immers, 10 % wordt achtergehouden…) en worden pas achteraf ter inzage beschikbaar gesteld, over de opgaven zelf, de antwoorden en de correctie is geen discussie mogelijk, zeker niet meteen na de afname.
  De discussie in kwestie waar hier op gedoeld wordt ging over het feit dat docenten geen inhoudelijke klachten over de vragen van de rekentoets mogen publiceren.

  1. Beste Tjip,

   Ik vind jokkebrok zelf nogal een lichte ‘aantijging’, ik had misschien forser moeten uitpakken.

   Inzage in de rekentoets 2F, 2ER, 3F en 3ER door docenten is mogelijk vanaf de eerste dag na de afnameperiode. Het lijkt me nogal logisch dat de vragen tot dat moment niet openbaar worden, gezien het feit dat de rekentoets, itt het CE, niet overal op hetzelfde moment wordt gemaakt. Er zijn maar liefst drie verschillende afnameperioden in een schooljaar! Zie hier.

   De kaders voor de rekentoets (2017) staan hier helder uitgelegd.

   Reacties van docenten kunnen ook leiden tot bijstelling van de normering. Hier staat het formulier daarvoor. Ik dacht mij te herinneren dat er bij een vorige gelegenheid door het CvTE ook (besloten) discussies voor docenten werden georganiseerd. In het huidige kaderstuk lees ik: “Wel kunnen docenten van verschillende scholen telefonisch of tijdens een besloten sessie spreken over opgaven van de rekentoets.”

   Het lijkt mij zaak om geen onwaarheden te verkondigen, of je nu voor- of tegenstander bent. Dat geldt ook voor u (en mij). Ik ben zeker niet de grootste supporter van de rekentoets, maar de hetze ertegen irriteert mij mateloos. Mensen die doelbewust onwaarheden verspreiden zijn bovendien niet collegiaal: de toetsvragen worden samengesteld door hun collegae.

   1. Inderdaad, dus geen inzage tijdens of na de rekentoets, maar pas na de afnameperiode. Tot zo lang geheimhouding. Het gaat daarbij niet om de logica achter die hierboven impliciet toegegeven geheimhouding (“niet openbaar”) maar om het feit van die geheimhouding zelf. Ik zie dus in de aangehaalde tweets nog steeds geen aanleiding tot een lichtere of forsere aantijging in de zin van leugens dan wel jokkebrokkerij.
    Ook met het aangeven van het feit dat slechts tijdens besloten sessies over de opgaven gesproken kan worden blijkt dat er dus sprake is van geheimhouding. Op (digitale) openbare plaatsen bespreken of kritiek leveren, zoals wel kan bij het CE, wordt door CvTE niet getolereerd, is mij bekend. De link naar het formulier werkte bij mij overigens niet “pagina niet gevonden”.
    Onwaarheden verkondigen geldt inderdaad voor mij, voor de aangehaalde twitteraars en inderdaad ook voor u. Ik heb die twitteraars niet op een onwaarheid kunnen betrappen zoals ik al probeerde duidelijk te maken. En zeker Ronald Buitelaar heb ik voor zover ik hem ken geen doelbewuste onwaarheden zien verspreiden of kunnen betrappen op het voeren van een hetze tegen de rekentoets. Zijn visies en standpunten worden genuanceerd en beargumenteerd te berde gebracht, wat niet wil zeggen dat je het er mee eens moet zijn.
    Hem in dit kader van jokkebrokkerij ten tonele voeren lijkt me dan ook zeer ten onrechte. Ik distantieer me van uw woorden “Dan ben je geen serieus te nemen journalist meer, vind ik, maar ben je zelf een actievoerder geworden die bovendien oneigenlijke middelen inzet” Om u te citeren: “Blijf wel altijd fair”.
    Zowel examen- als toetsvragen worden door collegae gemaakt, maar het is niet oncollegiaal daarop kritiek te hebben, anders zouden examenbesprekingen en -fora wel in kunnen pakken, zelfs de tweede correctie misschien.
    Gezien het feit dat het cijfer van de rekentoets grote consequenties voor het slagen of zakken kan hebben, in feite een onderdeel van het CE is geworden, zonder dat het onder de regelingen van de (andere) CE-vakken valt, lijkt me de ongerustheid over het onderhavige aspect van de rekentoets zeker op zijn plaats, of je nu verder voor- of tegenstander bent van de rekentoets, dan wel supporter in grote of kleine mate. Tenzij je de nu gepleegde vormen van geheimhouding rond de rekentoets prima vindt.
    Reply

   2. Dank voor uw tip over links die niet werken. Ik was daar nog mee bezig. Is nu hersteld.

    Ik denk dat ik hierboven wel zo ongeveer gezegd hebt wat ik wilde zeggen. Zie ook de links. Ik wil er alleen nog aan toevoegen dat de gekozen vorm (digitale afname; verscheidene afnameperioden, ..) uiteraard zijn consequenties heeft. Daar doen tegenstanders wel erg makkelijk over. Bijvoorbeeld mevrouw den Heijer: “Dat zoeken ze zelf maar uit.”. En ook u, zo blijkt hierboven, u zwijgt er gewoon over.

    Er is sprake van een foute en onterechte beeldvorming rond de rekentoets: er wordt een regelrechte karikatuur van gemaakt. Daar protesteer ik tegen. De heer Buitelaar is in het geval van de rekentoets vooral een actievoerder en geen journalist (zoals hij zelf ook in tweets aan mij heeft toegegeven). Over de rest van zijn werk heb ik geen oordeel, want dat ken ik niet. Maar, zoals gezegd, er zijn ergere jokkebrokken.

Reacties zijn gesloten.